Výsledky studentské ankety pro předmět XP39PMV

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.