Otázky a odpovědi týkající se onemocnění COVID-19

Jak je to s respirátory během výuky?

Studenti jsou povinni mít účinně nasazen respirátor v průběhu výuky vyjma vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik apod.) (Viz platný příkaz rektora). 

Učitelé, kteří nemají dokončené očkování, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest i při výuce.

Jsem nachlazený/á, mám rýmu, kašel, teplotu. Mám jít do školy?

Ne, prosím zůstaňte doma. Omluvte se svým vyučujícím a/nebo nadřízeným a domluvte se s nimi na náhradním plnění svých povinností. Každý, kdo má příznaky respiračního onemocnění, by měl zůstat doma.

Vyšel mi pozitivní domácí antigenní test. Co mám dělat?

Zachovejte klid, nepanikařte. Antigenní testy určené pro samotestování bývají někdy falešně pozitivní. Je proto dobré ověřit si výsledek testu PCR/antigenním testem v akreditované laboratoři.

Platnost testů je zkrácena u PCR testu na 72 hodin a antigenního testu na 24 hodin.

Vyšel mi pozitivní PCR test/laboratorní antigenní test. Co mám dělat?

  • Zachovejte klid, nepanikařte.
  • Zůstaňte doma v IZOLACI a vyhýbejte se kontaktu s lidmi.
  • Kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře, pokud jste tak ještě neučinil/a.
  • Informujte fakultu (sekretariat@fel.cvut.cz). Bude nás zajímat váš pobyt na fakultě v době 2 dny před odebráním testu (datum a čas, předmět, popř. upřesnění, kde jste seděl/a při výuce, zda jste byl/a s někým v kontaktu bez použití respirátoru).
  • Omluvte se, prosím, příslušným vyučujícím z výuky a nařízenou karanténu doložte skenem potvrzení o pozitivním výsledku na COVID-19. Domluvte se s nimi na možnostech případné distanční výuky/náhradním plnění svých povinností.

Přišel/přišla jsem do kontaktu s COVID pozitivní osobou, co mám dělat?

Pokud jste byli v kontaktu ve vzdálenosti méně než 1,5 metru, při kterém jedna ze stran nemá náležitou ochranu dýchacích cest, šlo o “rizikový kontakt” a musíte do karantény. Do karantény nastoupit nemusíte, pokud jste prošli očkováním proti onemocnění COVID-19 a do 14 dnů od rizikového kontaktu se u vás neprojeví žádné příznaky onemocnění. Do karantény také nastoupit nemusíte, pokud nemáte příznaky onemocnění a v uplynulých 180 dnech jste měli pozitivní výsledek testu a absolvovali nařízenou izolaci. Kontrolujte se a sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 si po 14 dnech od rizikového kontaktu nechte udělat PCR test, popř. informujte svého lékaře.

Mám nařízenou karanténu, jsem nemocný/á, obávám se jít v současné epidemické situaci do školy, abych se nenakazil/a nebo abych neohrozil/a někoho ve svém okolí. Co mám dělat?

Především co nejdříve kontaktujte své vyučující. Zeptejte se jich na podmínky pro omlouvání absencí a domluvte se s nimi na způsobu, jak si nahradíte zameškanou výuku. Jak postupovat najdete také tam, kam vám vyučující umisťují informace o aktuálním dění v předmětu - v Moodle, CourseWare, MS Teams, na webových stránkách předmětu apod.

Další často kladené otázky a odpovědi o očkování, certifikátech a testování:

https://www.ceskoockuje.cz/casto-kladene-otazky/

https://koronavirus.mzcr.cz/caste-otazky-a-odpovedi/

 

Další dotazy v souvislosti s onemocněním COVID-19 můžete pokládat na e-mail dean@fel.cvut.cz.
Za obsah odpovídá: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.