Informace pro zaměstnance

Opatření provoz děkanátu - 1.3.2021-19.3.2021

Provoz budov

V plném provozu zůstává vrátnice fakulty

Podatelna
otevřena pondělí, středa, pátek   7:45 – 14:00 hod.
                   úterý, čtvrtek                     7:45 – 15:00 hod.

Interní pošta (Dejvice - Karlovo náměstí) zajištěna úterý a čtvrtek, v případě naléhavé potřeby zajistí TPO na vyžádání.

Údržba

Karlovo náměstí 1 pracovník

Dejvice 2 pracovníci

Technicko-provozní oddělení
2 pracovníci denně na pracovišti, ostatní home office + přesměrované telefony, emailová korespondence

Ekonomické oddělení a finanční účtárna
Provoz úterý a čtvrtek 9-15 hod. (2 pracovnice/oddělení). Veškeré platby se soustředí do těchto 2 dnů. Zbývající dny home office a přesměrované telefony, mezi 8-16 hodinou reakce do hodiny na email.

Pokladna
Provoz úterý 9-15 hod. (Dejvice 9-12, Karlovo náměstí po domluvě 13-15)

Zaměstnanecké oddělení
Provoz každý den 2 zaměstnankyně 9-15 hod. (1 v prvním patře, 1 v přízemí), dle potřeb se bude na pracovišti vyskytovat i více zaměstnankyň. Telefony budou přesměrovány. Reakce na mail do hodiny.

Sekretariát
P
rovoz úterý a čtvrtek 9-15 hod. => podpisy děkana a tajemníka zajistí sekretariát úterý a čtvrtek, v případě urgentní potřeby výjimečně do druhého dne. Jinak přesměrovány telefonní linky na obě asistentky (home office) – reakce 8-16 hodin dle potřeby.

Studijní oddělení
Omezený provoz 9-15 hod., jinak home office + přesměrovány telefonní linky a emailová korespondence (reakce dle potřeby).

Oddělení vědy a výzkumu
1 pracovník denně na pracovišti 9-15 hod., home office s přítomností na MS Teams v pracovní době, služba pro doktorandy po telefonické nebo emailové domluvě (pevné linky přesměrovány, studyphd@fel.cvut.cz): pondělí 9-11 hod., středa 13-15 hod.

Oddělení nákupů a veřejných zakázek
1 pracovnice úterý a čtvrtek na pracovišti 9-15 hod.Zbývající dny home office a přesměrované telefony, mezi 8-16 hodinou reakce do hodiny na email.

V Praze dne 1. 3. 2021

Igor Mráz, tajemník

Distanční výuka

Od 16.3. připravujeme zkušební provoz online výuky, návody a propojení nástrojů.

Technická podpora on-line výuky

Přednášky

Pro přenos přednášek lze využít několik nástrojů:

  • Youtube - bude zajištěno streamování z vybraných místností, varianta je vhodná zejména pro největší předměty. Omezení kapacity dané technickým vybavením.
  • Zoom.us - nástroj pro obousměrné streamování, podporuje roli přednášejícího a studentů (např. přihlašování s dotazy), vhodné zejména pro středně velké předměty. Omezení kapacity počtem nakoupených licencí, lze však navýšit.
  • Teams - nástroj pro psanou komunikaci a videokonference (studenti i vyučující jsou si v konferenci rovni), vhodné pro menší předměty. Jedná se o ČVUT nástroj, předpokládáme vytvoření týmů pro všechny předměty vyučované v letním semestru.
  • Google Hangouts - možné v rámci dočasného rozšíření licencí, nedostupné pro studenty jiných součástí,  fakulta nezajišťuje podporu

Sdílení materiálů umožňuje Moodle a CourseWare.

Cvičení

Pro živý přenos lze využít nástroje Teams a Google Hangouts (viz výše).

Sdílení materiálů a odevzdávání úkolů umožňuje Moodle a CourseWare+Brute.

Cvičení ve formě laboratoří proběhnou po skončení platnosti opatření.

Zkoušení a testy

K online testům/zkouškám lze využít Moodle a Brute. 

 

 

Za obsah odpovídá: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.