Formuláře a šablony

Rozbalit vše

Agenda finanční

Darovací smlouva - finanční dar (CZ)

CVUT.FEL.13932.12.01

Darovací smlouva - finanční dar (EN)

CVUT.FEL.13932.14.01
Darovací smlouva v anglickém jazyce pro darování určité částky fakultě v CZK/EUR/USD.

Darovací smlouva - věcný dar

CVUT.FEL.13932.13.01

Drobné vydání

CVUT.FEL.13932.01.1
Formulář pro evidenci drobných vydání.

Podpisový vzor

CVUT.FEL.13932.02.1

Převod nespotřebovaných prostředků

CVUT.FEL.13932.05.1

Přihláška uživatele iFIS

CVUT.FEL.13932.07.1

Členský poplatek - členství ve společnosti

CVUT.FEL.13932.11.1

Žádost o vratku dotace

CVUT.FEL.13932.03.1

Žádost o zálohu

CVUT.FEL.13932.04.1

Agenda grantová

Žádost o zaúčtování režie

CVUT.FEL.13932.06.1

Agenda pedagogicko-vědecká

NDA - Dohoda o mlčenlivosti (CZ)

CVUT.FEL.13921.01.1

NDA - Non-disclosure Agreement (EN)

CVUT.FEL.13921.02.1

Návrh na přijetí zahraničního hosta

CVUT.FEL.13921.05.1

Smlouva příkazní

CVUT.FEL.13921.03.1

Stipendium pro studenta jiné fakulty

CVUT.FEL.13921.07.1

Žádost o stipendium Mobilita - Akce 200

CVUT.FEL.13921.04.1

Agenda provozní

Oznámení o zahájení provozu elektrického zařízení

CVUT.FEL.13305.03.1
Formulář týkající se nepřetržitého provozu el. zařízení bez trvalého dozoru provozovatele

Průzkum trhu

CVUT.FEL.13934.03.1
Formulář pro Průzkum trhu, resp. Odůvodnění výběru konkrétního dodavatele.
Použití - příloha k objednávce.

Výdejka ze skladu

CVUT.FEL.13305.02.1
- pro výdej spotřebního materiálu ze skladu TPO
- pro výdej ze skladu IT
společný formulář, liší se postupem procesu

Žádanka o přepravu

CVUT.FEL.13305.01.1

Žádost o zpracování veřejné zakázky

CVUT.FEL.13934.01.2
Žádost o zpracování veřejné zakázky

Agenda zaměstnanecká

DPP - cizinci - podpis děkan (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.16.1

DPP - cizinci - podpis tajemník (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.17.1

DPP - pracovní výkaz

CVUT.FEL.13931.09.1
Pracovní výkaz DPP pro el. i ruční vyplnění. Vyplňování usnadňuje předvyplněný kalendář, zvýrazněné víkendy a svátky.

DPP - pracovní výkaz - pro ruční vyplnění

CVUT.FEL.13931.09.1

DPČ - Dohoda externí učitel

CVUT.FEL.13931.07.1

DPČ - pracovní výkaz

CVUT.FEL.13931.09.1
Pracovní výkaz DPČ pro el. i ruční vyplnění. Vyplňování usnadňuje předvyplněný kalendář, zvýrazněné víkendy a svátky.

DPČ - pracovní výkaz - pro ruční vyplnění

CVUT.FEL.13931.09.1

Evidence pracovní doby

CVUT.FEL.13931.03.1
Evidence prac.doby - umožňuje volbu měsíce a pohodlnější vyplňování díky zvýrazněným sobotám, nedělím a svátkům a předvyplněným obvyklým časům. Obsahuje i součty časů a kontroly na dodržování týdenního a měsíčního fondu hodin apod.

Mlčenlivost - prohlášení

CVUT.FEL.13931.05.1

Návrh na uzavření DPP - recenze BP a DP

CVUT.FEL.13931.13.1

Návrhová tabulka PP

CVUT.FEL.13931.01.1
Formulář Návrhová tabulka PP - zařazení, třída, tarif, zdroje...

Osobní dotazník (CZ)

CVUT.FEL.13931.06.1

Osobní dotazník (EN)

CVUT.FEL.13931.10.1

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do práce

CVUT.FEL.13931.02.1
Formulář COVID - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

Prohlášení o odvodu pojjistného na zdravotní pojištní

CVUT.FEL.13931.19.1

Vyplacení sjednané odměny na zahraniční účet (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.04.1

Vzor dohody o hostování

CVUT.FEL.13931.14.1
Celouniverzitní dokument - nepřepracováno

Vzor prohlášení k dohodě o hostování

CVUT.FEL.13931.15.1
Celouniverzitní dokument - nepřepracováno

Výstupní list

CVUT.FEL.13931.11.1

Žádost o lékařskou prohlídku

CVUT.FEL.13931.18.1

Šablony

FEL - šablona obecná (Arial)

Šablona FEL pro obecné dokumenty s delšími texty
- logo ČB, font Arial, předdefinované styly nadpisů (včetně ukázky stylů)
- možno vyměnit logo, upravit velikost stránky, upravit styly, odstranit číslování nadpisů apod.
(Arial není dle manuálu, ale je standartní a tudíž použitelný i v el. formě. Pro výhradně tištěné texty můžete změnit font stylu normální na Technika)

FEL - šablona smlouvy (Arial)

Šablona FEL pro smlouvy
- v hlavičce různá loga (nadbytečná odstraňte), font Arial, předdefinované styly nadpisů pro jednotlivé oddíly/paragrafy smlouvy, tak, aby se číslovaly automaticky (včetně ukázky stylů)
- možno vyměnit logo, upravit velikost stránky, upravit styly, upravit číslování nadpisů apod.
(Arial není dle manuálu, ale je standartní a tudíž použitelný i v el. formě. Pro výhradně tištěné texty můžete změnit font stylu normální na Technika)

MUSTR-seznamy - ukázkový zdroj dat pro hromadnou korespondenci

Excel se dvěma listy s ukázkovými seznamy použitými pro MUSTR_stitky... a MUSTR_obalka...
Seznamy je možno upravit a využít je pro štítky či obálky ve wordových dokumentech hromadné korespondence.

Mustr obálky C6 malé 11,4x16,2cm

Mustr obálky C6 bez navázání na zdroj dat

Mustr obálky C6 malé 11,4x16,2cm - hromadná korespondence

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno doplnit zpáteční adresu, upravit vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence.

Mustr obálky DL dlouhé 11x22cm

Mustr obálky DL bez navázání na zdroj dat

Mustr obálky DL dlouhé 11x22cm - hromadná korespondence

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno doplnit zpáteční adresu, upravit vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence.

Mustr štítků 7x3,6cm

Mustr štítků 7x3,6cm bez navázání na zdroj dat

Mustr štítků 7x3,6cm - hromadná korespondence - seznam lidí

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno upravit texty, vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence

Mustr štítků 7x3,6cm - hromadná korespondence - seznam obecný

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam z MUSTR_seznam.
Je možno upravit texty, vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová