Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

A short term postdoctoral researcher positions

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites to submit applications for a short term postdoctoral researcher positions

The call is open to exceptional candidates from all fields of research at FEE.

The contracts will be temporary with duration of 3 to 5 months. The salary is competitive, reflecting quality and experience of the candidate.

Minimum requirements:

 • a PhD degree awarded not more than 7 years by the start date,
 • at least two journal papers registered in WoS, Scopus or ERIH databases published in the last three years by the start date,
 • PhD study or research job outside of the Czech Republic for at least two years during the last three years by the start date,
 • prospective candidates have to find a tutor/host among the faculty academic staff.

The application must include:

 • the proposed research project
 • with a signed approval of the FEE’s tutor/host,
 • professional CV incl. a list of publications with links to full texts of the most important papers,
 • at least one Letter of recommendation of an academic referee,
 • a link to the GoogleScholar web page or ORCID / ResearcherID,
 • statement of the head of the department with the obligation to co-finance the set cost of the position.

Only candidates not requiring work permit (visa) are eligible since it is not possible to complete the visa process within the project funding period.

Pre-selected candidates will be invited for an online interview in the first week of November. The decision will made no later than November 7.

Expected start date: January 1, 2023  (earlier start date possible)

Contact person: Mgr. Karolina Bambousova, phone +420 2 2435 2840,
email: bambokar@fel.cvut.cz.

How to apply

Send all required documents by email to jobs@fel.cvut.cz before October 27, 2022.

07.11.2022

Katedra kybernetiky přijme odborného administrativního pracovníka

Katedra kybernetiky FEL ČVUT přijme odborného administrativního pracovníka

Náplň práce:

 • administrativně koordinační podpora výzkumné skupiny Multirobotické systémy (http://mrs.felk.cvut.cz/): asistence s administrativními úkoly, koordinace pracovních výjezdů skupiny, příprava marketingových podkladů, organizace účasti na veletrzích v ČR i zahraničí, správa sociálních sítí skupiny aj.
 • asistence při organizaci mezinárodních konferencí: komunikace se zahraničními lektory a účastníky, koordinace s lokálními subdodavateli, koordinace dobrovolných asistentů aj.

Základní požadavky:

 • VŠ vzdělání
 • výborné organizační schopnosti
 • schopnost práce na PC (výborná znalost Microsoft Office, apod.)
 • komunikativní AJ (dobrý psaný i mluvený projev)
 • dobrý psaný projev v ČJ (schopnost editovat a korigovat psaný text)
 • ochota se učit novým věcem v oblasti PR a marketingu (dosavadní zkušenost není
 • podmínkou)
 • vstřícnost, ochota, trpělivost, spolehlivost; schopnost vyhledávat a podávat přesné informace
 • samostatný, aktivní, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost, schopnost práce v časovém tlaku, schopnost řešit několik problémů současně

Výhodou je:

 • schopnost psát a korigovat technické texty
 • ekonomické vzdělání nebo znalost marketingu
 • základní znalost HTML

Nabízíme:

 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • stabilní zaměstnání založené pracovní smlouvou, plný úvazek
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou trvalého zaměstnání a možností flexibilní pracovní doby
 • samostatnou práci v přátelském a mladém mezinárodním kolektivu, inspirující prostředí na prestižní univerzitě s mezinárodním renomé, častá komunikace v angličtině
 • zajímavé platové podmínky: nástupní plat v rozmezí 30-40.000 Kč hrubého měsíčně v závislosti na kvalifikaci a pracovních zkušenostech (+bonusové odměny podle kvality a výkonu práce)
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení v centru – Praha 2
 • nástup možný ihned či dle vzájemné dohody

Katedra kybernetiky je internacionální vědecko-výzkumné pracoviště s rozsáhlými mezinárodními kontakty. Je největší katedrou na FEL ČVUT.

Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete svůj motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem na emailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

31.10.2022

Katedra kybernetiky přijme administrativního pracovníka pro agendu služebních cest

Katedra kybernetiky FEL ČVUT přijme administrativního pracovníka pro agendu služebních cest

Náplň práce:

 • administrace agendy služební cest
  • kompletní organizační zajištění tuzemských i zahraničních služebních cest
  • komunikace s účastníky, administrativou fakulty, ubytovacími zařízeními, přepravními společnostmi a jinými společnostmi či zařízeními v souvislosti se zajišťováním služebních cest
 • další administrativní činnosti dle potřeby, například:
  • znalost/zastupitelnost agendy objednávek
  • organizační podpora akcí katedry

Základní požadavky:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní dobrá znalost AJ (dobrý psaný i mluvený projev)
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, Google Docs apod.)
 • vstřícnost, ochota, trpělivost, spolehlivost; schopnost vyhledávat a podávat přesné informace
 • samostatný, aktivní, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost, odolnost vůči frustraci
 • schopnost práce v časovém tlaku, schopnost řešit několik problémů současně
 • organizační a komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem

Výhodou je:

 • zkušenost s administrativou vysokých škol
 • znalost systémů ČVUT, zejména AEDO, iFIS

Nabízíme:

 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • stabilní zaměstnání, pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou trvalého zaměstnání a možností občasné práce z domova.
 • samostatnou práci v přátelském prostředí  na prestižní univerzitě s mezinárodním renomé
 • zajímavé platové podmínky: nástupní plat 28-30.000 Kč podle kvalifikace a předchozích pracovních zkušenostech, s perspektivou navýšení po zkušební době a zapracování (+pravidelné bonusové odměny podle kvality a výkonu práce, 2x ročně)
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení v centru – Praha 2
 • nástup možný ihned či dle vzájemné dohody

Katedra kybernetiky je internacionální vědecko-výzkumné pracoviště s rozsáhlými mezinárodními kontakty. Je největší katedrou na FEL ČVUT.

Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete svůj motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem na emailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

30.11.2022

Výběrové řízení na funkční místa vedoucí katedry mikroelektroniky, vedoucí katedry počítačové grafiky a interakce

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místa vedoucí katedry mikroelektroniky, vedoucí katedry počítačové grafiky a interakce

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup listopad 2022 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 2.10.2022 od zveřejnění v tisku v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

02.10.2022

Specialista/specialistka komunikace pro Oddělení vnějších vztahů/PR

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická - Děkanát, Oddělení vnějších vztahů přijme pracovníka/pracovnici na pozici Specialista/specialistka komunikace pro Oddělení vnějších vztahů/PR

Pracovní náplň

 • vytváření, editování a promování obsahu, navrhování kreativní cesty k jeho šíření
 • koordinace a implementace plánů interní a externí komunikace
 • plánování a realizace projektů, eventů a kampaní
 • aktualizace webové stránky FEL a dalších komunikačních platforem
 • komunikace s interními a externími partnery a cílovými skupinami

Co požadujeme

 • samostatný a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, odhodlání a vlastní iniciativu v řešení zadaných úkolů
 • minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou optimálně v oboru PR/ marketing/žurnalistika a souvisejících oborech
 • zkušenost s vytvářením textů a obsahu pro média či sociální sítě (vhodné pro novináře/editory/PR profesionály)
 • výborná znalost českého jazyka
 • výborné komunikační a organizační schopnosti, ochota učit se novým věcem
 • smysl pro detail, kritické a logické myšlení
 • uživatelská práce na PC (zejména Excel, Google Doc, informační systémy zaměstnavatele),
 • znalost AJ na úrovni B2
 • praxe v oblasti PR/médií a pozitivní přístup k technologiím výhodou

Co nabízíme

 • možnost vytvářet profil nejlepší elektrotechnické a informatické fakulty v ČR
 • inspirativní prostředí s kvalitním personálním a technickým zázemím a kreativní různorodou práci při prezentaci špičkových vědeckých projektů
 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností následného prodloužení
 • motivující finanční ohodnocení zohledňující zkušenosti a vzdělání
 • pracoviště Dejvice, Praha 6 s výbornou dopravní dostupností u metra Dejvická
 • příspěvek na stravování, služební notebook
 • možnost využívat sportovních a rekreačních zařízení ČVUT
 • 6 týdnů dovolené.

Strukturované životopisy zasílejte elektronicky na adresu drimakat@fel.cvut.cz

02.10.2022
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová