Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

The Department of Cybernetics is opening a tenure-track position in robotics

Robotics - design, modeling and control: Tenure track position

The Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, is opening a tenure-track position in robotics. We invite applications from outstanding candidates that would further widen and strengthen the excellent research and teaching environment at the Department.

About the Department:

The Department of Cybernetics has a strong track record in machine perception and computer vision. More recently, there has been substantial development in robotics, with groups focusing on search and rescue robotics, aerial robotics and swarms of drones and humanoid robotics. The groups, together with roboticists from the Department of Computer science, form the Center for Robotics and Autonomous Systems. The robotics teams have recently succeeded in numerous competitions: CTU team ranked 3rd overall and 1st among self-funded teams in Tunnel Circuit round (2019) and the Urban Circuit (2020) of the DARPA SubTerranean challenge; the “drone team”  won the 1st place in Grand Challenge, 1st place in Challenge 2, and 2nd place in Challenge 1 of the Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge 2020.

Hardware infrastructure at the Department includes wheeled, tracked, and legged robots for search and rescue operation, industrial as well as collaborative or lightweight manipulators (KUKA LBR iiwa, UR10e with Airskin, Kinova Gen3), flying robots - fleets of UAVs, and humanoid robots (2x Nao; iCub - in production).  The Department has access to a high-performance computational cluster dedicated to the artificial intelligence research and developments using traditional multi-CPU systems, but also GPUs.

Professional support is provided by the administration and project office with long experience of managing international projects.

There is currently a highly dynamic research environment in Prague beyond the Department, as witnessed by for example the Research Center For Informatics or Prague AI.

Czech Technical University in Prague received the EU HR Award, a commitment to open, transparent and merit-based recruitment of researchers and to equal opportunity policies.

What we expect:

We are looking for a researcher with expertise in robotics, preferably in the domain of robot mechatronics design, robot control and modeling. The candidate should be visible at leading robotics conferences and journals and have experience in real (beyond simulation) robotics.

We seek a candidate who will complement our current research expertise at the Department. See the robotics groups profiles, http://cyber.felk.cvut.cz/vras, https://cyber.felk.cvut.cz/humanoids, and http://mrs.felk.cvut.cz.

The candidate is expected to collaborate with all robotics groups at the Department. In the long run, the candidate should establish her own research group. The candidate is also expected to teach within Cybernetics and Robotics and/or Open Informatics study programmes.

What we offer:

A starting package for three years that includes full funding of the candidate, two PhD students and an appropriate share of administrative support. After three years, the candidate will be evaluated with the possibility of extending the contract or transforming it to a tenured position.

How to apply. The application should include:

 • Motivation letter (max. 2 pages)
 • CV (including 3 reference persons)
 • 2 Letters of recommendation (can be from the reference persons above)

Please send the applications or inquiries to Kateřina Dřímalová (drimakat@fel.cvut.cz) until January 31, 2021 with “tenure-track application robotics” in the subject.

31.01.2021

Invitation to submit applications for postdoctoral researcher positions

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites to submit applications for postdoctoral researcher positions 

The call is open to exceptional candidates from all fields of research at FEE.

The contracts will be temporary with duration of 3 up to 12 (exceptionally 24) months. The salary is competitive, reflecting quality and experience of the candidate. 

Minimum requirements:

 • a PhD title awarded not more than 7 years by the start date,
 • at least two journal papers registered in WoS, Scopus or ERIH databases published in the last three years by the start date,
 • PhD study or research job outside of the Czech Republic for at least two years during the last three years by the start date,
 • prospective candidates have to find a tutor/host among the faculty academic staff. 

The application must include: 

 • the proposed research project
 • with a signed approval of the FEE’s tutor/host,
 • professional CV incl. a list of publications with links to full texts of the most important papers,
 • at least one Letter of recommendation of an academic referee,
 • a link to the GoogleScholar web page or ORCID / ResearcherID,
 • statement of the head of the department with the obligation to co-finance the set cost of the position.

Pre-selected candidates will be invited for distant interview. 

Expected start date: September 1, 2021

Contact person: Mgr. Karolina Bambousova, phone +420 2 2435 2840,
email: bambokar@fel.cvut.cz.

How to apply

Send all required documents by email to jobs@fel.cvut.cz before January 31, 2021.

31.01.2021

Výběrové řízení na pozice výzkumných pracovníků junior a senior s místem výkonu práce v zahraničí

Děkan ČVUT FEL vypisuje výběrové řízení na pozice výzkumných pracovníků junior a senior s místem výkonu práce v zahraničí v rámci realizace projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací.

Jedná se o pracovní pozice:

 • na dobu určitou 3 až 12 měsíců
 • minimální výše úvazku 0,5
 • místo výkonu práce mimo ČR (na hostitelské organizaci)
 • po návratu ze zahraničí je povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců na FEL

Požadavky na pracovníka junior:

 • uchazeč musí být výzkumným pracovníkem – juniorem (datum získání titulu Ph.D. nebo jeho zahraniční obdoby nesmí být starší 7 let k datu nástupu) nebo mít statut studenta doktorského studijního programu k datu nástupu v instituci se sídlem na území ČR,
 • uchazeč se statutem studenta doktorského studijního programu musí mít doporučení školitele,
 • uchazeč musí mít mentora v zahraničí (na hostitelské organizaci), který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
 • H-index – minimální přepočtená hodnota normalizovaného H-indexu dle Web of Science nebo Scopus musí být 8,5. 
 • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let (k datu nástupu uchazeče) jako řešitel či spoluřešitel, 
 • publikační činnost – v posledních 5 letech (k datu nástupu uchazeče)  minimálně 3 publikační výstupy (odborné publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS).

Požadavky na pracovníka senior:

 • uchazeč musí být výzkumným pracovníkem - seniorem (datum získání Ph.D. nebo jeho zahraniční obdoby musí být starší více jak 7 let k datu nástupu),
 • uchazeč musí k datu nástupu splňovat tato výkonnostní kritéria:
 • H-index – minimální přepočtená hodnota normalizovaného H-indexu dle Web of Science nebo Scopus musí být 8,5. 
 • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel 
 • publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy  (odborné publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS).

Přihláška musí obsahovat:

 • odborný životopis se seznamem publikací,
 • výzkumný projekt s uvedením hostitelské organizace (s podepsaným souhlasem tutora/ hostitele),
 • motivační dopis vysvětlující, jaký přínos bude mít zahraniční pobyt pro FEL a jaké se očekávají multiplikativní efekty,
 • vyjádření vedoucího katedry se závazkem spolufinancování stanovené výše nákladů dané pozice. 

Datum předpokládaného nástupu: 1.5.2021

Přihlášky podávejte emailem na jobs@fel.cvut.cz do 31. ledna 2021.

31.01.2021
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová