Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru radioelektroniky – odborný okruh Radioelektronika se zaměřením na oblast radiových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru radioelektroniky – odborný okruh Radioelektronika se zaměřením na oblast radiových systémů - 1 místo

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oblasti elektrotechniky (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D.
 • způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci pro oblast radiových systémů
 • publikační činnost v mezinárodních časopisech
 • znalost AJ
 • praktické zkušenosti výhodou
 • předpoklady a motivaci pro habilitaci.

Nabízíme:

 • otevřené tvůrčí prostředí na katedře, možnost spolupracovat s inspirativními kolegy a spolupracovníky
 • možnost učit a vést velmi nadané, motivované a pracovité studenty našich programů
 • dobré finanční ohodnocení, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Předpokládaný nástup dle dohody. Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 9. 4. 2021 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

09.04.2021

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru radioelektroniky – odborný okruh Radioelektronika se zaměřením na oblast teorie studiové techniky a fotoniky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru radioelektroniky – odborný okruh Radioelektronika se zaměřením na oblast teorie studiové techniky a fotoniky - 1 místo

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oblasti elektrotechniky (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D.
 • způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci pro oblast studiové techniky a fotoniky
 • publikační činnost v mezinárodních časopisech
 • znalost AJ
 • praktické zkušenosti výhodou
 • předpoklady a motivaci pro habilitaci.

Nabízíme:

 • otevřené tvůrčí prostředí na katedře, možnost spolupracovat s inspirativními kolegy a spolupracovníky
 • možnost učit a vést velmi nadané, motivované a pracovité studenty našich programů
 • dobré finanční ohodnocení, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Předpokládaný nástup dle dohody. Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 9. 4. 2021 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“..

09.04.2021
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová