Výzva pro podávání žádostí na podporu internacionalizace a mobility FEL

Děkan fakulty elektrotechnické vyzývá k podávání žádostí na podporu financování odborných pobytů

 1. vědeckých a pedagogických pracovníků (dále "hostů") z jiných, zejména zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť, na FEL a
 2. vědeckých a pedagogických pracovníků FEL na jiných, zejména zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích, například v rámci tzv. tvůrčího volna.

Podpora ad a) je určená na částečné krytí mzdových a ostatních nákladů spojených s pobytem hosta. Žádost o příspěvek musí obsahovat náležitosti dané formulářem (ke stažení) a obsahovat následující povinné přílohy:

 • životopis hostujícího vědecko-pedagogického pracovníka
 • doporučující dopis
 • vybrané publikace
 • vyjádření hostitele, který žádost podává
 • návrh na začlenění hostujícího pracovníka do vědecké a pedagogické činnosti na FEL
 • výši požadované finanční podpory a odpovídající finanční rozpočet
 • informace o dalších plánovaných zdrojích financování (viz níže)

Budou podporovány zejména návrhy, které přivedou co nejlepší hosty, kteří se zapojí do výuky i do výzkumu, s perspektivou budoucí spolupráce. Přednost budou mít přednášejících ucelených předmětů. Doporučená délka pobytu hosta je 6-12 měsíců.

Podpora ad b) je určená na částečné krytí cestovních, pobytových a mzdových nákladů spojených s pobytem na zahraničním pracovišti.

Žádost o příspěvek musí obsahovat náležitosti dané formulářem (ke stažení) a obsahovat následující povinné přílohy:

 • životopis vědecko-pedagogického pracovníka FEL
 • výši požadované finanční podpory a odpovídající finanční rozpočet
 • informace o dalších plánovaných zdrojích financování (viz níže)

Doporučená délka pro pobyt na zahraničním pracovišti je 6-12 měsíců. Podporovány budou zejména žádosti, které mají perspektivu budoucí vědecké a pedagogické spolupráce s kvalitními zahraničními pracovišti a přispějí k profesionálnímu rozvoji talentovaných vědecko-pedagogických pracovníků.

Podmínkou pro udělení podpory je, že se uchazeč prokazatelně pokusil získat podporu i z dalších zdrojů financování (žádá či žádal o příspěvek z jiných grantů a dotací).

Finanční prostředky budou rozdělovány formou otevřeného výběrového řízení. Žádosti o příspěvek je možné podávat dvakrát ročně (vždy na další semestr), a to vždy s uzávěrkou k 15. říjnu (prodlouženo do 1. 12.) a 1. dubnu. Řádně vyplněné žádosti zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu foreign@fel.cvut.cz nebo v listinné podobě k rukám proděkana pro vnější vztahy.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny vždy do 15. listopadu a 15. května na internetových stránkách fakulty.

Doporučené zdroje pro financování

 1. Podpora na pobyt hostujících vědeckých a pedagogických pracovníků ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť
 2. Fulbright program / Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA: pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října, Fulbright-Masarykovo stipendium: termín odevzdání přihlášek je 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce
  www.fulbright.cz

  Stipendia DAAD/ Německo: výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce. Termín pro odevzdání většiny přihlášek je 15. listopadu.
  www.daad.cz

  Marie Curie Fellowship, více info viz www.cordis.europa.eu

  National Research Council Canada (NRC), více informací viz http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html

  Visegrad Fund, více info viz http://visegradfund.org/ upcoming deadlines/. Například Visegrad-Taiwan scholarship: uzávěrka pro přihlášky je 30. září 2012.

  AKTION/Rakousko/Termíny uzávěrky pravidelně 15. dubna, září a 30. listopadu
  http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&

  NAEP/EEA and Norway grants, přihlášky a více informací viz NAEP
  www.naep.cz

  GAČR, více informací na www.gacr.cz

  GRANTS GOV
  http://www.grants.gov/

  Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)
  http://www.czelo.cz/mista-stipendia/

 3. Podpora na pobyt vědeckých a pedagogických pracovníků elektrotechnické fakulty ČVUT na zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích
 4. Fulbright program / Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA: pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října, Fulbright-Masarykovo stipendium: termín odevzdání přihlášek je 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce
  www.fulbright.cz

  Stipendia DAAD/ Německo: výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce. Termín pro odevzdání většiny přihlášek je 15. listopadu.
  www.daad.cz

  Marie Curie Fellowship, více info viz www.cordis.europa.eu

  National Research Council Canada (NRC), více informací viz http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html

  Visegrad Fund, pro více informací viz http://visegradfund.org/ upcoming deadlines/. Například Visegrad-Taiwan scholarship: uzávěrka pro přihlášky je 30. září 2012.

  AKTION/ Rakousko, termíny uzávěrky pravidelně 15. dubna, září a 30. listopadu
  http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&

  NAEP/EEA and Norway grants, přihlášky a více informací viz NAEP
  www.naep.cz

  GAČR, více informací na www.gacr.cz

  MŠMT
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy

  Eastchance.com: Webová stránka Eastchance.com přináší informace o studijních a pracovních příležitostech, které jsou specificky zaměřené na studující a začínající vědce ze střední a východní Evropy
  http://www.eastchance.com/index.asp

  EURAXESS: portál Evropské komise, který nabízí možnost zdarma publikovat a vyhledávat v nabídkách výzkumných pozic a grantových příležitostí v Evropě
  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

  GRANTS GOV
  http://www.grants.gov/

  Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)
  http://www.czelo.cz/mista-stipendia/