Agendy studijních proděkanů

Agendadoc. Jakovenkodoc. Jelínek
Bakalářské studiumX
Magisterské studiumX
 
Přijíždějící a vyjíždějící studentiX
Prospectus, výuka v angličtiněX
StipendiaX
Poplatky za studiumX
Nostrifikace diplomůX
Celoživotní vzděláváníX
Kombinované studiumX
Výběrové studiumX
Studijní předpisy a vyhláškyXX
Obsah webových stránekXX
Řízení studijního odděleníX
Legislativní opatřeníX
Komponenta Studium (KOS)X
Anketa X
Správa studijních plánůX
Bílá knihaX
HarmonogramX
Ediční komise X
Studenti se zdr. handicapem X
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.