Úprava harmonogramu 3. ročníku bakalářského studia

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 2 pro akad. r. 2007/2008

Důvodem pro úpravu harmonogramu 3. ročníku bakalářského studia jsou zejména tyto skutečnosti:

  • Prodloužení času na splnění studijních povinnosti v 6. semestru, kdy studenti budou odevzdávat bakalářskou práci
  • Odstranění problémové komunikace student-vedoucí-oponent v době prázdnin
  • Odstranění kolizních situací mezi obhajobami bakalářských prací a zápisem do magisterského studia
  • Umožnění čerpání řádných dovolených v době bez výuky
  • Včasné ukončení přijímacího řízení do magisterského studia
  • Zkvalitnění bakalářských prací a vyrovnání jejich úrovně

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.