Stanovení pořadí zájmu o obory studenty 1. ročníků

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 4/2009

Vyzývám studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů E+I a STM, aby v době od 23. 3. do 5. 4. 2009 vložili do KOSu pořadí zájmu obory, na které chtějí být zařazeni. K tomu v terminálovém KOSu slouží formulář Studium - FEL/agenda Studentů/základní údaje/zájem o Obory => 53603 "Projevení zájmu o bakalářský blok". V aplikaci WWW KOSi k tomu slouží formulář "Ostatní/Projevení zájmu o obor".

Konečné rozřazení studentů na obory bude zveřejněno v průběhu dubna 2009.

Nabízené obory bakalářských programů

Besedy o těchto oborech se uskuteční ve dnech 17. - 23. 3. 2009.

Program Elektrotechnika informatika

Program Softwarové technologie a management

Základní informace o algoritmu rozdělení studentů do oboru

Vstupní parametry

  • Jsou stanoveny hodnoty kapacit oborů (viz níže).
  • Studenti, kterým byl garantován obor z přijímacího řízení, budou zařazeni na požadovaný obor (tj. nebudou vkládat zájem o obor, v případě zájmu o změnu požádají proděkana písemně, stačí e-mailem).
  • Pokud student již vyplnil zájem o obor a nebyl ještě na žádný obor zařazen, nebudou jeho záznamy smazány.
  • V době od 23. 3. do 5. 4. 2009 budou moci studenti projevit zájem o obor, tj. studenti stanoví pořadí svého zájmu o obory.

Vlastní algoritmus

  • V každém oboru bude stanoveno pořadí studentů podle algoritmu.
  • Studenti až do naplnění směrného čísla oboru budou zařazeni podle tohoto pořadí na požadovaný obor uvedený jako první v pořadí zájmu. Jestliže bude požadovaný obor naplněn studenty s lepšími studijními výsledky, bude student zařazen mezi zájemce o obor, který je uveden na druhém místě podle jeho pořadí zájmu a v takto upravené množině zájemců se bude porovnávat i se studenty, majícími zájem o tento obor případně i na prvním místě. Při neúspěchu pak na třetím, atd. až do počtu uvedených oborů.

Koncové řešení

  • V případě, že student nebude přijat na žádný jím uvedený obor podle zmíněných kritérií, nebude zařazen na žádný obor. Do preferovaného oboru se pak může případně dostat v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti z pohledu kapacity oboru.

Deklarované kapacity oboru pro rozřazení do oboru

Elektrotechnika a informatika
Kybernetika a měření220
Silnoproudá elektrotechnika120
Výpočetní technika200
Elektronika a sdělovací technika400
Softwarové technologie a management
Softwarové inženýrství140
Web a multimedia120
Manažerská informatika60
Inteligentní systémy100

16. 3. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.