Přihlášení na zkoušku

Vyhláška byla aktualizována ke dni 7. 10. 2017 pokynem Přihlášení se na zkoušku.

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 18/2009

Pomocí webového rozhraní

1. Přihlášení do KOSu.

Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://kos.cvut.cz. Přihlaste se pomocí školního uživatelského jména a školního hesla.

2. Přihlášení/přehlášení/odhlášení na termín zkoušky.

Zvolte v menu "Zápočty a zkoušky - Termíny zápočtů a zkoušek".

Ověřte si v poli "Semestr", že máte vybraný semestr "B091 Zimní 2009/2010".

Klepněte na tlačítko "Vybrat termíny". Objeví se seznam zkouškových termínů. Termíny, na které jste momentálně přihlášen(a), mají ve sloupci "Přihl" (první sloupec tabulky) slovo "Ano". U těchto termínů se nabízí akce "Odhlásit". Chcete-li se přehlásit na jiný termín předmětu, tuto akci nepoužijte. Mohlo by se stát, že na nový termín se nedostanete a na vámi uvolněné místo se mezitím vmáčkne někdo jiný.

Nově přihlásit se můžete na termíny, u nichž se nabízí akce "Přihlásit". Klepněte na akci "Přihlásit" u termínu, který jste si vybral(a). Když toto provedete později u jiného termínu, budete z původně zvoleného termínu odhlášen(a), proběhne tedy akce "Přehlášení na jiný termín".

Učitel, který termín vypsal, stanoví u termínu datum a čas konání, místo konání, kapacitu termínu (maximální počet zkoušených na termínu), datum uzávěrky pro přihlášení, datum uzávěrky pro odhlášení z termínu a také zadá, zda připouští, aby se u termínu mohla vytvořit fronta náhradníků v případě, že je termín zaplněn. Mohlo by se stát, že mezi řádně přihlášené studenty byste se dostal až den před konáním termínu, a v takovém případě se již nestačíte připravit. Nezapomeňte proto věnovat pozornost nastavení, kdy nejpozději (v počtu dnů) jste ochoten/ochotna ještě postoupit z náhradníků mezi "řádníky".

Pomocí terminálového rozhraní (Arctel nebo Semtel)

Jestliže bude webové rozhraní KOSi přetížené, můžete sáhnout po starším, znakovém rozhraní KOSu, které je popsáno na stránce http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/kos/ve-sprave-vic/emulator.

Na zkouškový termín se můžete přihlásit pomocí formuláře
- Komponenta Studium - menu FEL a FIT
  - Zkoušky mag. a bak. stud. v akt. sem.
    - zkouškové Termíny
        Přihlášení na zkouškový termín => FRM 54201

Ve formuláři vidíte pohromadě všechny pro vás dostupné termíny. Hvězdičkou vlevo jsou označeny termíny, na něž jste přihlášen(a).

Přihlásit/přehlásit/odhlásit se můžete tak, že najedete na příslušný termín a stisknete klávesu <Enter>.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.