Předběžný zápis předmětů

Vyhláška byla aktualizována ke dni 7. 10. 2017 pokynem Předběžný zápis předmětů.

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 19/2009

Pomocí webového rozhraní

1. Přihlášení do KOSu.

Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://kos.cvut.cz. Přihlaste se pomocí školního uživatelského jména a školního hesla.

2. Prohlídka dosud zapsaných předmětů:

Z menu spusťte formulář "Předměty - Zapsané předměty".

Ve formuláři máte zobrazeny předměty zapsané pro další semestr. Pro začátek máte zapsané povinné předměty studijního programu doporučené pro daný semestr.

U každého zapsaného předmětu je zobrazena nabídka akce "Zrušit". Po provedeném zrušení předmět ze seznamu zmizí.

3. Zápis předmětu

Vedle již zapsaných závazných předmětů se můžete zapsat na další vypsané předměty.

Spusťte formulář "Předměty - Zápis předmětu - Zápis libovolného předmětu - Dle nabídky

Vyberte katedru, která předmět učí, a poté vyberte z nabídky žádaný předmět, nebo jej vyplňte "ručně" a klepněte na tlačítko "Zapsat".

Znáte-li kód předmětu, můžete použít formulář "Předměty - Zápis předmětu - Zápis libovolného předmětu - Dle kódu".

Pomocí terminálového rozhraní (Arctel nebo Semtel)

Jestliže bude webové rozhraní KOSi přetížené, můžete sáhnout po starším, znakovém rozhraní KOSu, které je popsáno na stránce http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/kos/ve-sprave-vic/emulator.

V této fázi zápisů jsou pro vás užitečné formuláře
  - Komponenta Studium - menu FEL a FIT
    - Příprava a zahájení nového semestru >
      - Zápis student. na předměty
          Obsazenost předmětů => FRM 52103
            zápis studenta na přeDmět a kontrola => FRM 52102
              vYpsané předměty po katedrách => FRM 52109

Formulář 52102 obsahuje seznam vašich momentálně zapsaných předmětů.

1. Zrušení zápisu na předmět:

 1. pomocí kláves <šipka dolů/nahoru> najeďte na příslušný předmět.
 2. Předmět zrušte postupným stiskem kláves <Esc> <F6>.

2. Zapsání na další na předmět:

 1. pomocí klávesy <F6> vytvořte nový řádek seznamu.
 2. Kurzor máte v poli "Kód". Znáte-li kód předmětu, můžete jej vepsat pomocí klávesnice. Po stisku klávesy <Enter> se musí automaticky doplnit ostatní atributy předmětu. Jestliže se nedoplní, předmět s vyplněným kódem neexistuje. Nabídku možných hodnot vyvoláte stiskem klávesy <F3>.
  • Zobrazí se nabídka možných hodnot, v níž se zobrazí všechny předměty, které byly katedrami vypsané pro příští semestr a jsou určeny pro váš studijní program a formu studia,
  • nejjednodušším způsobem je postupné procházení nabídky pomocí klávesy <šipka dolů>, až najedete na hledaný předmět,
  • předmět vyberete pomocí klávesy <Enter>.
  • Z formuláře vyskočíte pomocí klávesy <F4>.
  • Aplikaci ukončíte opět klávesou <F4>.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.