Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 4/2012

Č.j.: 334/13922/2012/Ši

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů, kteří ke dni 16. 3. 2012 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle zveřejněných ve vyhlášce k rozřazování do oborů. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje, u terminálového přístupu pak pomoci formuláře 53106 Prohlížení údajů o studiu, položka Obor 1.

Studenti, kteří si nevyplnili žádný zájem o obor, nebo studenti, kteří se pro svůj slabší prospěch nedostali na žádný z jimi preferovaných oborů, mohou podat ještě v průběhu předběžných zápisů prostřednictvím své referentky písemnou žádost o zařazení, a to pouze do oboru s volnou kapacitou. Tyto žádosti budou vyřízeny ihned (viz tabulka - Volná kapacita). Žádosti na nyní obsazené obory si budou moci studenti podat až v září 2012 a budou vyřízeny s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům za první ročník a k případně uvolněným kapacitním možnostem požadovaných oborů.

Název oboruKapacita oboruCelkem zařazenoVolná kapacita
Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika1207743
Elektrotechnika a management50510
Komunikace, multimédia a elektronika
Aplikovaná elektronika40400
Komunikační technika402812
Multimediální technika40400
Síťové a informační technologie40400
Kybernetika a robotika
Robotika60600
Senzory a přístrojová technika602832
Systémy a řízení604218
Otevřená informatika
Informatika a počítačové vědy604317
Počítačové systémy601347
Softwarové systémy602337
Softwarové technologie a management
Manažerská informatika40400
Softwarové inženýrství604119
Web a multimedia806119

Obor Inteligentní systémy nebyl v tomto akademickém roce otevřen. Počet studentů bez oboru, kteří i přes upozornění na možné důsledky neprojevili zájem o žádný obor, je 40.

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí PeO (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na proděkana (prodekan.bak@fel.cvut.cz). Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

Upozornění: Připravovaná vyhláška o předběžném zápisu předmětů pro zimní semestr akad. r. 2012/2013 se bude týkat i studentů 1. ročníků.

V Praze 28. 3. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.