Přestupy studentů FEL

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 3/2016

Č.j.: 302/13922/2016/Ši

Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů před zahájením příslušného semestru.

 1. Přestup do jiného studijního programu v rámci FEL
  1. O přestup do jiného studijního programu v rámci FEL může student požádat nejdříve po úspěšném ukončení prvního ročníku studia a se souhlasem garanta programu, do nějž má student zájem přestoupit.
  2. Přestup může být studentovi vyššího ročníku povolen, pokud splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru (při přestupu před letním semestrem musí být splněno 20 kreditů) či ročníku a se souhlasem garanta programu, do nějž má student zájem přestoupit.
  3. O přestup lze požádat nejpozději 30 dnů před zahájením dalšího semestru. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení.
  4. Po přestupu lze požádat o uznání absolvovaných úseků studia nebo jednotlivých předmětů podle SZŘ, čl.15, odst. 2.
 2. Přestup do jiného studijního oboru v rámci programu studovaného na FEL
  1. Přestup může být povolen, pokud student splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru či ročníku a se souhlasem garanta oboru, do nějž má student zájem přestoupit.
  2. O přestup lze požádat nejpozději 30 dnů před zahájením dalšího semestru. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení.
  3. Po přestupu lze požádat o uznání absolvovaných úseků studia nebo jednotlivých předmětů podle SZŘ, čl.15, odst. 2.
 3. Přestup na jinou fakultu ČVUT či jinou vysokou školu
  1. Přestup může být povolen, pokud student splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru či ročníku na FEL; v případě přestupu v rámci ČVUT nejdříve po ukončení prvního ročníku.
  2. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení FEL.

Praha 16. 3. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.