Tematické okruhy SZZ bakalářského studia Softwarové technologie a management


Seznam Tématických okruhů pro studenty, kteří studují podle studijního plánu "STM-A7B-PŘECHODNÉ" je doplněn o kódy předmětů "Y" z 1. ročníku.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.