Tematické okruhy SZZ bakalářského studia

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.