Informace k bakalářské práci a ke státní závěrečné zkoušce

 

 

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

 


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.