magisterský navazující program - Výpočetní technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika a informatika, strukturovaný - 10225904 | Přehled bloků tohoto programu

Popis stránky:
Obor je možno studovat více způsoby. To popisuje studijní plán. Ten říká kolik předmětu, v jaké skladbě, a kolik kreditů je za ně třeba získat. Plán neříká nic o tom, kdy a v jakém pořadí je třeba předměty vystudovat. Jeden plán lze studovat různými způsoby, průchody. Průchod říka, kdy si který předmět student zapíše.

Zde jsou nabízeny studijní plány a jejich doporučené průchody, které jsou navrženy naší fakultou. Pokud se jich student bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

Pokud si student zvolí vlastní průchod, může, ale musí si ho sám a dobře spočítat.

magisterský navazující program - Výpočetní technika

Studijní plány a průchody studiem

Studijní plán: Computer Science and Engineering
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Masters' Programme Computer Science and Engineering
 
 
Studijní plán: MVT01-Výpočetní technika - nový - softwarové inženýrství- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Softwarové inženýrství
 
 
Studijní plán: MVT01-Výpočetní technika - softwarové inženýrství- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Softwarové inženýrství
 
 
Studijní plán: MVT02-Výpočetní technika - systémové programování- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Systémové programování
 
 
Studijní plán: MVT03-Výpočetní technika - počítačová grafika- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Počítačová grafika
 
 
Studijní plán: MVT04-Výpočetní technika - nový - počítačové sítě a internet- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Počítačové sítě a internet
 
 
Studijní plán: MVT04-Výpočetní technika - počítačové sítě a internet- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Počítačové sítě a internet
 
 
Studijní plán: MVT05-Výpočetní technika - projektování číslicových systémů- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Blok Projektování číslicových systémů
 
 


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.