magisterský navazující program - Kybernetika a měření

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika a informatika, strukturovaný - 10225904 | Přehled bloků tohoto programu

Popis stránky:
Obor je možno studovat více způsoby. To popisuje studijní plán. Ten říká kolik předmětu, v jaké skladbě, a kolik kreditů je za ně třeba získat. Plán neříká nic o tom, kdy a v jakém pořadí je třeba předměty vystudovat. Jeden plán lze studovat různými způsoby, průchody. Průchod říka, kdy si který předmět student zapíše.

Zde jsou nabízeny studijní plány a jejich doporučené průchody, které jsou navrženy naší fakultou. Pokud se jich student bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

Pokud si student zvolí vlastní průchod, může, ale musí si ho sám a dobře spočítat.

magisterský navazující program - Kybernetika a měření

Studijní plány a průchody studiem

Studijní plán: Kybernetika a měření - letecké informační a řídicí systémy- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Inženýrský blok
 
 
Studijní plán: Kybernetika a měření - měřicí a přístrojové systémy- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Inženýrský blok
 
 
Studijní plán: Kybernetika a měření - řídicí technika- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Inženýrský blok
 
 
Studijní plán: Kybernetika a měření - umělá inteligence- strukturované studium
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody studijním plánem Inženýrský blok
 
 


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.