bakalářský program - Informatika a počítačové vědy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika - 10302204 | Přehled bloků tohoto programu

Popis stránky:
Obor je možno studovat více způsoby. To popisuje studijní plán. Ten říká kolik předmětu, v jaké skladbě, a kolik kreditů je za ně třeba získat. Plán neříká nic o tom, kdy a v jakém pořadí je třeba předměty vystudovat. Jeden plán lze studovat různými způsoby, průchody. Průchod říka, kdy si který předmět student zapíše.

Zde jsou nabízeny studijní plány a jejich doporučené průchody, které jsou navrženy naší fakultou. Pokud se jich student bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

Pokud si student zvolí vlastní průchod, může, ale musí si ho sám a dobře spočítat.

bakalářský program - Informatika a počítačové vědy

Studijní plány a průchody studiem

Studijní plán: Open Informatics - Computer and Information Science
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody studijním plánem Branch Computer and Information Science - Passage through study
 
 
Studijní plán: Otevřená informatika - Informatika a počítačové vědy 2016
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody studijním plánem Obor Computer Science - průchod studiem
 
 
Studijní plán: Otevřená informatika - Informatika a počítačové vědy
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody studijním plánem Obor Informatika a počítačové vědy - průchod studiem
 
 


Stránka vytvořena 4.8.2021 05:51:35, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.