Studijní plán - Cybernetics and Robotics - Senzors and Instrumention

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Studijní plán

Popis stránky:
Studijní plán je předpis studijních povinností, které student musí splnit, aby úspěšně absolvoval daný druh studia (např. prezenční, magisterský program, základní blok). Studijní plán je seznam předmětů, z nichž student musí získat minimálně stanovený počet kreditů (absolutně) v předepsané skladbě. Předepsaná skladba je vyjádřena takto:
Předměty plánu jsou rozděleny do několika skupin. Z každé skupiny student musí získat minimálně zadaný počet kreditů a musí absolvovat minimálně zadaný počet předmětů. U některých skupin se také uvádí parametr, který říká, kolik kreditů maximálně se z dané skupiny započítá do celkového skóre.
V malé tabulce jsou uvedeny doporučené průchody tohoto studijního plánu.
Skupiny jsou uspořádány podle důležitosti své role a pak abecedně podle svých názvů.

Význam kolonek:
Student si musí zapsat ze skupiny minimálně kreditů, ale nezapočítá se mu jich více než maximum kreditů. Všechny kredity získané nad maximum jsou dobrovolné a nadále se nikde nezohledňují.
U některých skupin je vyžadováno absolvování alespoň minimálně předmětů ze skupiny. Pro dokumentační účely je každé skupině předmětů přidělena role, kterou skupina hraje ve studijním plánu.
Pokud je předmětů ve skupině stejně jako je předepsané minimum, znamená to, že jsou všechny povinné. Obvykle má tato skupina roli povinné předměty.

bakalářský program - Senzory a přístrojová technika

Studijní plán: Cybernetics and Robotics - Senzors and Instrumention
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody
Branch Senzors and Instrumentation - Passage through study
Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Bachelor Thesis 20 320 1 P - Povinné předměty programu
Compulsory subjects of the programme 118 118 20 P - Povinné předměty programu
Project 7 7 1 P - Povinné předměty programu
Compulsory subjects of the branch 18 18 3 PO - Povinné předměty oboru
Elective special subjects 0 999 0 V - Volitelné předměty
English language courses 0 0 0 V - Volitelné předměty
Humanities subjects 4 26 1 V - Volitelné předměty
Language courses 0 88 0 V - Volitelné předměty
Physical Courses 0 2 0 V - Volitelné předměty
Physical Training 0 8 0 V - Volitelné předměty


Stránka vytvořena 22.9.2021 09:51:19, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)