Popis předmětu - A5M33UIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M33UIP Pokročilá umělá inteligence
Role:PV Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout přehled pokročilých technik, které se využívají při tvorbě inteligentních systémů. Postupně je probrána problematika pokročilých metod prohledávání stavového prostoru, strojového učení, dolování dat, přírodou inspirovaných algoritmů (PSO, ACO, evolučních algoritmů, umělého života), multiagentních systémů a jejich aplikací.

Osnovy přednášek:

1. Povaha dat, informací a znalostí, úvod do problematiky pokročilých technik prohledávání stavového prostoru
2. Jednotlivé metody prohledávání (island-driven search, hierarchical search, limited-horizon search, alfa-beta prohledávání, herní strategie)
3. Strojové učení - přehled klasických metod
4. Násobné klasifikátory, ILP, relační logika
5. Operátory generalizace a specializace, generalizační teorie
6. PAC learning, reinforcement learning
7. Využití strojového učení v klasifikaci, predikci a dalších oblastech
8. Data mining - metody, vizualizace, aplikace, učení asociačních pravidel
9. Distribuované metody v učení a optimalizaci
10. PSO, ACO, celulární automaty, umělé imunitní systémy, artificial life
11. Agent - definice, typy a vlastnosti, modely architektury (BDI, 3bA), sociální chování
12. Koordinace, kooperace a komunikace v multiagentních systémech
13. Modely spolupráce (vyjednávání, tržní a aukční mechanismy)
14. Plánování, aliance, formování koalic, příklady aplikací

Osnovy cvičení:

1.-3.  Pokročilé algoritmy prohledávání
4.-9.  Strojové učení - Weka, naprogramování vlastního
algoritmu, experimenty s reálnými daty, porovnání výsledků získaných různými algoritmy
10.-11.  Experimenty s PSO, ACO
12.-14.  Multiagentní systémy - JADE, práce s existujícími
systémy, platforma Aglobe

Literatura:

[1] Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. (editoři): Umělá inteligence 1, 2, 3, 4, 5, Academia, Praha
[2] Wooldridge M., Jennings N.: Intelligent Agents: Theory and Practice. The Knowledge Engineering Review, 10 (1995), No.2, pp. 115-1526
[3] Dorigo, M., V. Maniezzo, and A. Colorni: The Ant System:optimization by a Colony of Cooperating Agents. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. B 26 (1996): 29-41
[4] Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall Series in AI. New Jersey, Englewood Cliffs, 1995
[5] Speciální software nainstalovaný v počítačové učebně katedry kybernetiky ČVUT FEL.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, odevzdání a úspěšná prezentace samostatné práce.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 18.6.2021 19:51:03, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.