Popis předmětu - XP33PMD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI
Role:S Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jiroušek R., Pošík P. Zakončení:ZK
Přednášející:Jiroušek R., Pošík P. Kreditů:4
Cvičící:Jiroušek R., Pošík P. Semestr:L

Anotace:

Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

F. V. Jensen, Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer Verlag, New York 2001
Jiroušek, R., Scozzafava, R.: Basic Probability. Lecture notes for PhD. studies 1/2003. Faculty of Management, Jindřichův Hradec, University of Economics, Prague, 2003.
S. L. Lauritzen: Graphical Models. Clarendon Press, Oxford 1996.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 5.8.2021 17:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.