Popis předmětu - XP33ZVD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33ZVD Základy počítačového vidění
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hlaváč V. Zakončení:ZK
Přednášející:Hlaváč V., Sattler T., Škoviera R. Kreditů:4
Cvičící:Hlaváč V., Škoviera R. Semestr:Z

Anotace:

Předmět uvádí doktorandy do digitálního zpracování obrazu a a analýzy obrazu, a to hlavně Ty, kteří se na tuto oblast dosud nestudovali. Přednášku bude sdílet se studenty magisterského předmětu A4M33DZO. Cvičení jsou individuální. V nichž studenti píší odborný článek ideálně z jejich oblasti výzkumu využívající postupy předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33ZVD

Osnovy přednášek:

1. Digitální obraz. Vzdálenostní transformace. Histogram jasu. Transformace jasu. Kódování, entropie.
2. Digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění. Role interpretace. Objekty v obraze. Geometrické transformace, interpolace.
3. Fourierova transformace. Vzorkovací věta. Frekvenční filtrace obrazů. Obnovení obrazu.
4. Fyzikální podstata obrazu. Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska.
5. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace. Filtrace šumu. Detekce hran.
6. Metoda hlavních směrů. Vlnková transformace.
7. Matematická morfologie.
8. Barevné obrazy a zpracování barevných obrazů.
9. Komprese obrazů. Komprese videa.
10. Segmentace obrazů I.
11. Segmentace obrazů II.
12. Popis objektů v obraze pro rozpoznávání.
13. Registrace objektů v obrazech.
14. Textura (rezerva).

Osnovy cvičení:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/xp33zvd/start

Literatura:

Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skriptum, Vydavatelství ČVUT 2009. Obrazová část je ve druhé části skripta a zahrnuje jen část zpracování obrazu bez interpretace. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision, 3rd edition, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007. Asi deset kopií je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky FEL, zájemci nechť kontaktují sekretářku Radku Kopeckou. Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V.: Image Processing, Analysis and Machine Vision - A MATLAB Companion. Thomson, Toronto, Canada, 1 edition, 2007. Asi deset kopií je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky FEL, zájemci nechť kontaktují sekretářku Radku Kopeckou. Karu Z.Z.: Signals and Systems Made Rediculously Easy, ZiZi Press, Cambridge, MA, USA, 2001. Velmi útlou knihu doporučuji těm, kdo neprošli kursem zpracování signálů, ale i těm, kdo si chtějí upevnit základ nepříliš formálním čtením.

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL. Předmět také navazuje na teorii signálů. Očekává se také základní programovací dovednost. Zkušenost s MATLABem je výhodou.

Poznámka:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/xp33zvd/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/XP33ZVD

Klíčová slova:

Počítačové vidění, analýza obrazu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 16.1.2022 17:50:39, semestry: L/2022-3, Z/2021-2, L/2020-1, Z/2022-3, L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)