Popis předmětu - XP33RSK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku
Role:S Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Nosková J. Zakončení:ZK
Přednášející:Nosková J. Kreditů:4
Cvičící:Nosková J. Semestr:L

Anotace:

Statické metody - základní nástroj v teorii řízení a rozhodování. Model jako idealizace reality a aproximace zkušenosti. Odhady jako funkcionály empirické distribuční funkce, charakteristiky robustnosti (bod zvratu, influenční funkce), M-, L- a S- odhady polohy (např. Huberův odhad, useknutý průměr, mediánový odhad, odhad získaný minimalizací mediánu čtverců atd.). Influenční funkce a asymptotické chování. Model lineární regrese.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33RSK

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Jureckova,J. (2001) Robustni statisticke metody, Karolinum Praha Rousseeuw,P.J., Leroy,A. (1987) Robust Regression and Outlier Detection. Wiley, New York Huber,P.J. (1981) Robust Statistics.Wiley,New York Hampel,F.R.,Ronchetti, E.M.,Rousseeuw, P.J.,Stahel,W.A. (1986) Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley,New York Dodge,Y., Jureckova,J. (2000) Adaptive Regression. Springer, New York

Požadavky:

Poznámka:

Dodge,Y., Jureckova,J. (2000) Adaptive Regression. Springer, New York

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.