Popis předmětu - XP39PMV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Slavík P. Zakončení:ZK
Přednášející:Slavík P. Kreditů:4
Cvičící:Slavík P. Semestr:Z

Anotace:

Metody vizualizace dat založené na fyzikálních modelech. Vizualizace dat a zobrazování objemů. Volume graphics. Metody vizualizace obecné informace. Vizualizace a techniky interakce. Vizualizační techniky v prostředí WWW. Částicové modely a vizualizace technologických procesů. Techniky pro vizualizaci proudění.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP39PMV

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

U. Fayad, G. Grinstein, A. Wierse, Information Visualization in Data Mining

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 15.6.2021 05:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.