Popis předmětu - AD2B32PSS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě
Role:PO, V Rozsah výuky:14P + 6L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Komunikační prostředky a spoje jsou prezentovány jako součásti rozlehlých sítí. Hlavní pozornost je věnována optickým prostředkům v páteřních sítích. Vedle vlastního přenosu a sdružování toků se předmět zabývá spolehlivostí přenosu, rozvodem taktu, řízením, monitorováním a návrhem sítí. Studenti si formou projektu, ve kterém provedou modelový návrh přenosové sítě, prakticky ověří získané teoretické poznatky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B32PSS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32PSS

Cíle studia:

Studenti získají přehled o technologiích používaných v přenosových sítích. Naučí se navrhovat, konfigurovat a testovat přenosové systémy a sítě.

Osnovy přednášek:

1. Telekomunikační sítě, rozdělení, způsoby komunikace, PCM30/32 jako základ digitálních telekomunikačních sítí.
2. Zajištění kvality pro různé typy služeb, parametry kritické u paketových sítí, plány přenosových parametrů.
3. Spojovací systémy, sítě integrovaných služeb (ISDN), konvergence sítí (ATM, NGN), principy řízení komunikačních procesů.
4. Hierarchie přenosových systémů s časovým multiplexováním (TDM), synchronní digitální hierarchie (SDH).
5. Optické přenosové systémy s vlnovým multiplexováním (CWDM, DWDM), optická hierarchie (OTH).
6. Síťové prvky, koncové, vydělovací a rozbočovací muldexy a jejich praktické použití, využití přenosových sítí pro Ethernet.
7. Vrstvové modely přenosových sítí, služební komunikace, analýza výkonnosti přenosu, sledované parametry.
8. Topologie sítě, úrovně sítě, subsítě, návrh přenosové sítě, použití teorie grafů.
9. Zajištění spolehlivosti přenosu, zálohování, ochranné přepínání, kruhové sítě, kalkulace spolehlivosti.
10. Hierarchie rozvodu taktu, synchronizace sítí, synchronizační plán, nastavení synchronizace síťových prvků.
11. Řízení síťových prvků, řízení sítě (TMN), správa, konfigurace a monitorování.
12. Přenosové systémy v přístupové síti (rozdělení sítí FTTx), pasivní optické sítě PON a kalkulace jejich útlumové bilance.
13. Další rozvoj přístupových sítí s rychlostmi 10 Gbit/s a výše. Další rozvoj páteřních sítí s rychlostmi 100 Gbit/s a výše. Opticky přepínané sítě, optické přepojování paketů.
14. Příklady řešení přenosových sítí pro energetiku a datová centra.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy, bezpečnost práce v laboratoři.
2. Subjektivní hodnocení kvality hovorového signálu. Kalkulace dle plánu přenosových parametrů telefonní sítě.
3. Základní komponenty přenosového řetězce. Parametry optického rozhraní. Kalkulace útlumové bilance optického spoje.
4. Cyklus laboratorních úloh - Vytváření okruhů v síti SDH - použití analyzátoru E1
5. Cyklus laboratorních úloh - Konfigurace synchronizace SDH sítě
6. Cyklus laboratorních úloh - Analýza přenosu Ethernet over SDH
7. Cyklus laboratorních úloh - Měření v optické přístupové síti
8. Rozbor zadání samostatné práce - návrh sítě
9. Rozbor řešení samostatné práce - návrh topologie sítě
10. Cyklus laboratorních úloh - Měření na DWDM multiplexoru
11. Konzultace k samostatné práci
12. Konzultace probírané problematiky a náhradní cvičení
13. Odevzdání samostatné práce
14. Zápočet

Literatura:

[1] Vodrážka, J., Havlan, M.: Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH, OTH, jejich návrh a měření. Vydavatelství ČVUT. Praha 2008.
[2] Caballero, J. M.: Installation and maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL and synchronization networks. Artech House Publishers, Boston 2003.
[3] Škop, M. a kol.: Synchronní digitální hierarchie SDH a WDM, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: realizace a zpracování všech laboratorních a kalkulačních úloh, odevzdání samostatné práce, v zápočtovém týdnu. Náhradní termín pro získání zápočtu - první týden zkouškového období. Hodnocení u zkoušky: 30% hodnocení ze cvičení, 30% samostatná práce, 40% vlastní zkouška.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BKKME1 Komunikační technika PO 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.