Popis předmětu - AD2B32TSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B32TSI Telekomunikační sítě
Role:PO, V Rozsah výuky:14P + 6L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá principy a funkcemi digitálních telekomunikačních zařízení, a to jak systémů přenosových, tak systému spojovacích. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem sítě. Studenti se taktéž seznámí s problematikou VoIP, QoS či signalizací používaných v moderních pevných a bezdrátových sítích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B32TSI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32TSI

Cíle studia:

Students are acquainted with the principle function of selected technologies of telecommunications technology.

Osnovy přednášek:

1. Telefonní kanál, metody digitalizace telefonního signálu, PCM30/32.
2. Páteřní přenosové systémy a sítě.
3. Hierarchie přenosových systémů PDH, SDH, OTH.
4. Spojovací systémy, generace, klasické telefonní přípojky, ISDN.
5. Spojovací pole digitálních ústředen, signalizace.
6. Synchronizace sítě, hierarchie rozvodu taktu, vznik skluzů.
7. Sítě NGN.
8. Konvergence sítí, ATM, využití sítí TCP/IP.
9. Technologie VoIP. SIP. Kvalita služby (QoS).
10. Mobilní sítě, rozdělení, generace.
11. Základní principy komunikace a signalizace v mobilní síti.
12. Přístupové sítě, rozdělení, vlastnosti.
13. Přípojky xDSL, rozbor vlastností, aplikace.
14. Bezdrátové přístupové sítě.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.
2. Logaritmické veličiny a popis přenosových řetězců I.
3. Logaritmické veličiny a popis přenosových řetězců II. Rozdělení do pracovních skupin, zadání seminárního projektu.
4. Laboratorní úloha č.1. (Konfigurace propojení a synchronizace v síti).
5. Laboratorní úloha č.2. (Měření na pobočkové ústředně).
6. Laboratorní úloha č.3. (Analýza účastnické přípojky).
7. Laboratorní úloha č.4. (Analýza protokolu TCP/IP).
8. Laboratorní úloha č.5. (Přenos hlasu v sítích IP).
9. Software používaný pro modelování a analýzy telekomunikačních sítí I.
10. Software používaný pro modelování a analýzy telekomunikačních sítí II.
11. Prezentace seminárního projektu. Kontrola vypracování laboratorních úloh.
12. Prezentace seminárního projektu. Kontrola vypracování laboratorních úloh.
13. Exkurze do vývojového a výzkumného centra (RDC).
14. Zápočet.

Literatura:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.
2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.
3. Halonen, T. - Romero, J. - Melero, J.: GSM, GPRS and EDGE Performance - 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2003.

Požadavky:

Labs measurement protocols, test.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B32TSI

Klíčová slova:

Přenosové systémy, spojovací systémy, synchronizace, VoIP, NGN.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKKME5 Komunikace a elektronika PO 5
BKKME4 Síťové a informační technologie PO 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.