Popis předmětu - AD2B32DAT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B32DAT Datové sítě
Role:P, V Rozsah výuky:14P + 6C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy komunikace v různých datových sítích. Cílem předmětu je poskytnout stručný náhled na protokolovou komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí podle jednotlivých vrstev RM-OSI modelu. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace TCP/IP v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet realizaci skutečné datové sítě v podmínkách laboratoře pomocí reálných zařízení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B32DAT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32DAT

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, historický vývoj.
2. Způsoby komunikace, modely, RM OSI, RM TCP/IP.
3. Aplikační protokoly - socket, web, telnet
4. Systém doménových jmen a el. pošta - DNS, e-mail
5. Přizpůsobovací protokoly - TCP, UDP
6. Směrovací protokoly v datových sítích
7. Struktura IP datagramu, funkce, verze, vlastnosti.
8. Adresace v IP síti, rozdělení do tříd, masky, překlady adres.
9. Princip síťového překladu adres, NAT
10. Moderní přístupy do datových sítí
11. Lokální datové sítě, koncept virtuálních LAN sítí - VLAN.
12. Technologie Ethernetu, verze, přístupové metody.
13. Sítě WAN (FR, MPLS, VPN, PPP).
14. Další směry vývoje datových sítí

Osnovy cvičení:

1. Opakovaní základních pojmů z oblasti datových sítí, BOZP
2. Zařízení v Labu. Produkty Cisco, sw analyzátor Wireshark
3. LAN - používaná media, parametry, měření.
4. LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+
5. LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+
6. LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.
7. LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.
8. LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.
9. LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.
10. LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.
11. LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.
12. LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
13. LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
14. Zápočet, náhradní měření.

Literatura:

[1] Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011.
[2] Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.
[3] Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.
[4] Bárta, J. Úvod do počítačových sítí. Nakladatelství Kopp, 1995.
[5] Šmrha, P., Rudolf, V. Internetworking pomocí TCP/IP. Nakladatelství Kopp, 1995.

Požadavky:

1. 100% účast na laboratorních cvičeních (v případě omluvené neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).
2. Odevzdání vypracovaných zápisů z jednotlivých laboratorních úloh.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B32DAT

Klíčová slova:

LAN, WAN, Ethernet, Paket, TCP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BKKME1 Komunikační technika P 3
BKKME5 Komunikace a elektronika P 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 3
BKKME4 Síťové a informační technologie P 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 3
BKKME2 Multimediální technika P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.