Popis předmětu - AD2B99KOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B99KOS Komunikační systémy
Role:P, V Rozsah výuky:14P + 6L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět dává základní přehled o metodách a principech používaných při digitální komunikaci v různých přenosových prostředích (radiové systémy, metalická telekomunikační vedení, optické vlákno). Student se seznámí se základními funkčními bloky komunikačního řetězce, způsoby kódování a dekódování, modulace a demodulace. Získá představu o vzniku chyb při přenosu a možnostech jejich detekce i korekce. Naučí se vypočítat teoretickou i praktickou propustnost komunikačního kanálu, měřit základní parametry na digitálních rozhraních, včetně četnosti chyb a fázového chvění.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B99KOS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B99KOS

Cíle studia:

Studenti získají znalosti zejména z oblasti technologií páteřních optických systémů a sítí. Studenti se naučí konfigurovat, monitorovat, testovat a navrhovat přenosové sítě.

Osnovy přednášek:

1. Shannonovo schéma komunikačního řetězce, funkce jednotlivých bloků, kapacita kanálu
2. Kódování kanálu, rozdělení způsobů kódování, kódy konvoluční a blokové
3. Detekce a korekce chyb (základy a použití cyklických kódů CRC a kódu RS, prokládání, metoda ARQ)
4. Digitální modulace a jejich použití, modulace s více nosnými OFDM
5. Metody dělení kanálu, metody přístupu k sdílenému přenosovému prostředí (TDMA, FDMA, CDMA), metody přenosu s rozprostřeným spektrem (DS SS, FH SS, TH SS)
6. Bloky radiového přenosového řetězce, funkce jednotlivých bloků
7. Radiové systémy, příklady
8. Telekomunikačních vedení, modelování primárních a sekundárních parametrů, způsoby využití pro vysokorychlostní digitální přenos
9. Kanály s šumem a přeslechy, analýza vlivu AWGN, NEXT a FEXT na kapacitu kanálu, potlačování přeslechů
10. Regenerace digitálního signálu, potlačení mezisymbolové interference, oko rozhodnutí
11. Pravděpodobnost vzniku chyby pro AWGN, měření chybovosti, parametry k posouzení rozložení chyb, fázové chvění (jitter a wander)
12. Modemy, funkční bloky, praktické příklady základních bloků modemů SHDSL.
13. Funkční bloky, praktické příklady základních bloků modemů ADSL a VDSL.
14. Komunikace po optických vláknech, základní typy vláken, útlumová okna, elementární kalkulace optické trasy. Parametry optických digitálních rozhraní.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Rozbor 1. bloku laboratorních úloh
2. Úloha 1A - Kódování kanálu (úloha v Matlabu)
3. Úloha 1B - Základní vlasnosti digitálních modulací (úloha v Matlabu)
4. Úloha 1C - Rozprostřené spektrum (úloha v Matlabu)
5. Úloha 1D - Měření základních parametrů rádiových bloků
6. Úloha 1E - Měření základních parametrů rádiového přijímače
7. Kontrolní test. Rozbor 2. bloku laboratorních úloh
8. Úloha 2A - Měření a modelování vlastností telekomunikačních vedení ve frekvenční oblasti
9. Úloha 2B - Měření a diagnostika telekomunikačních vedení v časové oblasti
10. Úloha 2C - Měření a modelování chybovosti
11. Úloha 2D - Měření na digitální účastnické přípojce
12. Úloha 2E - Odhad propustnosti digitální účastnické přípojky
13. Náhradní cvičení
14. Zápočet

Literatura:

1. Dobeš, J. - Žalud, V.: Moderní radiotechnika, BEN, Praha 2006.
2. Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.
3. Rohde, U.- Whitaker, J.: Communications receivers: DSP, software radios, and design. McGraw-Hill, New York. 2001.
4. Meyr, H. - Moeneclaey, M. - Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers. John Wiley and sons. New York. 1998.

Požadavky:

K zápočtu se vyžaduje 100% účast a zpracování laboratorních úloh a odevzdání samostatné práce. Hodnocení u zkoušky je tvořeno cca 40% za cvičení a laboratorní a výpočetní úlohy, 60% za vlastní zkoušku (u zkoušky se požaduje minimálně 10 bodů z látky přednášené v první a minimálně 10 bodů z látky přednášené v druhé polovině semestru z celkového počtu 60 bodů).

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B99KOS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKME1 Komunikační technika P 4
BKKME5 Komunikace a elektronika P 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BKKME4 Síťové a informační technologie P 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BKKME2 Multimediální technika P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.