Popis předmětu - AD2B32PPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí
Role:PO, V Rozsah výuky:14P + 6C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům telekomunikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32PPS

Cíle studia:

Student pochopí souvislosti mezi technikou, trhem a legislativou, na jejichž vyváženém vztahu je v současnosti založeno úspěšné provozování telekomunikačních sítí. Student získá dovednosti, které využije v provozní praxi.

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Definice pojmu telekomunikace. Vývoj telekomunikací.
2. Liberalizace telekomunikačního trhu
3. Telekomunikační legislativa - státní správa v telekomunikacích.
4. Telekomunikační legislativa - regulace v telekomunikacích.
5. Telekomunikační legislativa - normalizace v telekomunikacích.
6. Telekomunikační služby.
7. Trh telekomunikačních služeb.
8. Řízení telekomunikačních sítí a služeb.
9. Procesní rámec ITIL
10. Další vybrané procesní rámce
11. Základy plánování telekomunikačních sítí.
12. Základy návrhu telekomunikačních sítí.
13. Podnikatelské plánování telekomunikačního provozovatele.
14. Rezervní přednáška.

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání prezentace.
2. Kalkulace návratnosti investic do telekomunikačních zařízení.
3. Řízení změn v telekomunikacích.
4. Struktura a aktivity tlk provozovatele
5. Odborná exkurze
6. Procesní řízení - úvod do problematiky
7. Modelování podnikových procesů
8. ITIL Incident Management / Problem Management
9. ITIL Change Management
10. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace I.
11. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace II.
12. Projekční činnost v telekomunikacích I.
13. Projekční činnost v telekomunikacích II.
14. Rezervní cvičení.

Literatura:

[1] Green, H.J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. 768 s. ISBN 0-07-145222-2
[2] Schoening, H.M.: Business Management of Telecommunications. 1. vyd. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2005. 683 s. ISBN: 0-13-098388-8
[3] Jones, N.V.: Telecommunications Management. 1. vyd. College Station, TX, USA: Virtualbookworm.com Publishing, 2004. 300 s. ISBN 1-58939-619-7

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné obhájení semestrálního práce. Zkouška je písemná i ústní. Minimálním požadavkem je 60% správných odpovědí na zadané otázky.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Telekomunikace -Telekomunikační síť - Plánování - Návrh - Provozování - Telekomunikační služba - Podnikání - Legislativa - Telekomunikační zařízení - Infrastruktura podniku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 6
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BKOI3 Softwarové systémy V 6
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BKKME4 Síťové a informační technologie PO 6
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 6
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 6
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 6
BKKYR1 Robotika V 6
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 6
BKKYR3 Systémy a řízení V 6
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 6
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BKSTMWM Web a multimedia V 6
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 6
BKSTMMI Manažerská informatika V 6
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 6
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 6
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 6
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 6


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.