Popis předmětu - AD1B13SVS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku konverze sluneční energie na elektrickou energii. V rámci předmětu jsou probírány sluneční energie, fotovoltaický jev, fotovoltaické články a moduly(monokrystalické' polykrystalické, amorfní) a jejich základní charakteristiky. Fotovoltaické systémy a jejich aplikace. Fototermický jev, fototermické elektrárny, Ekonomické a ekologické aspekty

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13SVS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13SVS

Cíle studia:

Seznámit studenty se způsoby využívání sluneční energie.

Osnovy přednášek:

1. Sluneční energie a základní formy jejího využití
2. Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra
3. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
4. Konstrukce a výroba PV článků
5. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.
6. Základní typy fotovoltaických systémů
7. Měniče pro fotovoltaické systémy
8. Optimalizace provozních podmínek PV systému
9. Konzervace energie - nejdůležitější způsoby
10. Základní ekonomické a ekologické aspekty
11. Konverze sluneční energie na tepelnou energii
12. Solární elektrárny
13. Využití solární energie pro vysokoteplotní procesy
14. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

Osnovy cvičení:

1. Organizační záležitosti
2. Výklad 1. bloku laboratorních úloh
3. Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků
4. Vliv sériového odporu na parametry slunečních článků
5. Vliv paralelního odporu na parametry slunečních článků
6. Vliv teploty na parametry slunečních článků
7. Výklad 2. bloku laboratorních úloh 1.test
8. Měření V-A charakteristik modulů, vliv zastínění
9. Měření na autonomním FV systému - nabíjení baterie
10. Měření na FV systému se střídačem
11. Projektování FV systémů (počítačová simulace)
12. Exkurse - demonstrační FV systém
13. Závěrečný test
14. Zápočet

Literatura:

[1] Cenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001
[2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001
[3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://pasan.feld.cvut.cz/lfsez.php

Klíčová slova:

solární energie, solární spektra, fotovoltaický jev, fotovoltaické články, fotovoltaické moduly, fotovoltaické systémy, autonomní systémy, systémy spojené s rozvodnou sítí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 6
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BKOI3 Softwarové systémy V 6
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BKKYR1 Robotika V 6
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 6
BKKYR3 Systémy a řízení V 6
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 6
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PO 6
BKKME1 Komunikační technika V 6
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 6
BKKME4 Síťové a informační technologie V 6
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 6
BKKME2 Multimediální technika V 6
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BKSTMWM Web a multimedia V 6
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 6
BKSTMMI Manažerská informatika V 6
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 6
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 6
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 6
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 6


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.