Popis předmětu - AD2B34SEI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice
Role:P, V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět popisuje základní fyzikální, elektronické a optoelektronické jevy a principy používané u senzorů a mikrosenzorů, statické a dynamické parametry, metody zlepšování parametrů, zpracování senzorových signálů, inteligentní senzory, aplikace uvedených principů v senzorech teplotní, tlakové, optoelektronické, optické vláknové, senzory záření, chemické, mechanických veličin, hladinové, průtokoměry, ultrazvukové apod.. Jsou uvedeny principy činnost vybraných elektronických aktuátorů. Předmět seznamuje se základními principy činnosti a aplikací MEMS a mikrosystémů. Uvedené principy jsou ukázány na příkladech aplikací s konkrétními senzory a jejich katalogovými údaji.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B34SEI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B34SEI

Osnovy přednášek:

1. Proč senzory - seznámení se senzory a jejich aplikacemi
2. Parametry senzorů
3. Kapacita - Kapacitní senzory, tlakové kapacitní senzory
4. Induktanční, indukčnostní, magnetický princip, magnetostrikční jev - senzory s magnetickými obvody (indukčnostmi)
5. Piezoodporový jev - tenzometry, tlakové senzory piezoodporové
6. Piezoelektrický jev - senzory s principem piezoelektrickým, tlakové senzory piezoelektrické
7. Hallův jev, magnetorezistivní jev - senzory magnetických veličin
8. Teplotní závislosti pn přechodu, odporu polovodiče a kovu, termoelektrický jev, teplotní závislost v MOS struktuře - teplotní senzory
9. Akcelerometry, gyroskopy
10. Senzory průtoku, hladiny
11. Senzory chemických a biochemických veličin
12. Optické vláknové senzory
13. Pyroelektrický jev, fotovoltaický jev - senzory záření (UV, IR, viditelné a jaderné)
14. Inteligentní (SMART) senzory

Osnovy cvičení:

1. Tenzometry
2. Tlakové senzory
3. Kapacitní senzory přiblížení
4. Teplotní senzor - s pn přechodem, integrovaný odporový,
5. Termoelektrické senzory, termostat s Peltierovým článkem
6. Bezkontaktní (optické) měření teploty
7. Elektronický senzor průtoku - anemometr
8. Senzory detekce kovů - metoda absorbční, záznějová, změna vazby, atd.
9. Senzor magnetického pole - Hallův senzor, magnetorezistor
10. Senzor optického záření
11. Senzory plynů
12. Využití senzorů pro měření vlastností kapalin
13. Měření pH, senzor ISFET
14. Zpracování signálů ze senzorů pomocí počítačového rozhraní

Literatura:

Husák,M.: Mikrosenzory a mikroaktuátory. Academia 2008 Fraden,J.: Handbook of modern sensors. American institut of physics, Woodbury 1997 Ďaďo,S., Bejček,L., Platil,A.: Měření průtoku a výšky hladiny. Ben, 2005 Kreidl,M.: Měření teploty. Ben, 2005

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=1986

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKME1 Komunikační technika P 4
BKKME5 Komunikace a elektronika P 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BKKME4 Síťové a informační technologie P 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BKKME2 Multimediální technika P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.