Popis předmětu - AD2B34OFT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je vysvětlení principů a použití základních prvků pro moderní optické systémy z hlediska teoretického i aplikačního. V rámci předmětu budou vysvětleny principy zejména optických zdrojů, detektorů optického záření, optických vlnovodů a komponenty pro ovládání optického svazku. Dále pak se studenti seznámí s principy optických integrovaných obvodů a optických senzorů. Další část předmětu je věnována optickým systémům pro přenos a zpracování informace a multiplexním optickým systémům včetně měřících metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B34OFT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B34OFT

Osnovy přednášek:

1. Optoelektronika a fotonika - úvod do problematiky
2. Detektory záření
3. Zdroje optického záření
4. Zesilovače optického záření
5. Optické přijímače a vysílače
6. Funkce a vlastnosti optických vlnovodů
7. Optické vláknové a planární vlnovody
8. Optické senzory absorpční
9. Optické senzory na bázi interferometrů
10. Součástky pro distribuci a ovládání optického záření
11. Integrovaná optika a optoelektronika
12. Součástky a systémy pro optické komunikace
13. Součástky a systémy pro optické multiplexování
14. Měřící metody optiky a optoelektroniky

Osnovy cvičení:

1. Optická laboratoř a měřené úlohy, bezpečnost práce
2. Návrh a optimalizace zdrojů a vysílačů opt. záření
3. Návrh a optimalizace detektorů a přijímačů opt. záření
4. Návrh optických vlnovodů
5. Technologie optických vlnovodů
6. Optická přenosová soustava
7. Samostatný návrh optické trasy
8. Měření optických zdrojů a vysílačů
9. Měření optických detektorů a přijímačů
10. Měření na optických vlnovodech
11. Měření na interferometrech
12. Měření na optických zesilovačích
13. Měření na optických senzorech
14. Měření vyzařovací charakteristiky LED. Zápočet

Literatura:

1. Z.Burian, Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991
2. K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 1997
3. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress, Praha, 1994-1996
4. J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha, 1986
5. M.Vrbová (edit.): Lasery a moderní optika, Prometheus, Praha 1994
6. R.G.Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag 2002

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKKME3 Aplikovaná elektronika PO 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.