Popis předmětu - AD0B13SPE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
Role:V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13SPE

Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610.
2. Metody svařování a pájení. Svařování plamenem.
3. Svařování elektrickým obloukem. Přídavné materiály, svařovací elektrody.
4. Svařování v ochranné atmosféře.Metody MAG, MIG, WIG.
5. Svařovací zdroje pro obloukové svařování.
6. Odporové a vysokofrekvenční svařování.
7. Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem.
8. Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů.
9. Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty.
10. Metody pájení v elektrotechnice a elektronice. Diagnostika a vady pájených spojů.
11. Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding.
12. Lepení. Svařování plastů.
13. Automatizace svařovacích procesů.
14. Exkurze automatizovaného svářecího pracoviště.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost při svařování a pájení.
2. Ovládání svařovacího zařízení, elektrický oblouk.
3. Stykový T- svar,ocel, tloušťka 8 mm.
4. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.
5. Stykový I-svar, ocel tloušťka 5 mm.
6. Zkouška statickým tahem, zkoušky tvrdosti, vrubová houževnatost.
7. Stykový V-svar, ocel, 8 mm.
8. Studium struktur na mikroskopech.
9. Stykový V-svar podložený, ocel,10 mm.
10. Nedestruktivní zkoušky.
11. Koutový svar,ocel.
12. Svařování v ochranné atmosféře argonu.
13. Zápočtový svar.
14. Zápočtový test.

Literatura:

[1] J.Hampl, J. Lipták, J. Sedláček,V.Bouda: Materiály pro elektrotechniku, skripta ČVUT, Praha, 2000
[2] Bouda,V., Mach, P., Hampl, J.: Properties and Processing of Materials. ČVUT 1999
[3] Lancaster, J.: Welding Metallurgy AP - Woodfead Publ.Ltd., 1999
[4] Technologie svařování a zařízení, ZEROSS, Ostrava, 2001

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/57/p12576004.html

Klíčová slova:

Svařování, pájení, wire bonding, lepení, spojování.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKEEM2 Elektrotechnika a management V
BKKYR1 Robotika V
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V
BKKYR3 Systémy a řízení V
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.