Popis předmětu - AD4B39TUR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní. Přednášky pokrývají nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem počínaje vlastním návrhem konkrétního uživatelského rozhraní a konče jeho testováním a vyhodnocením v Usability laboratoři.

Cíle studia:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy ^testování uživatelských rozhraní.

Osnovy přednášek:

Úvod do problematiky testování uživatelského rozhraní. Cognitive Walkthrough. Heuristic Evaluation. Ukázka řešení kognitivního průchodu a heuristické evaluace. Modely uživatele. KLM, GOMS. Úvod do testování s uživateli. Příprava testu s uživateli. Moderování testů použitelnosti. Sběr, analýza a prezentace dat z testů použitelnosti. Speciální metody testování (vč. remote testingu) Kvantitativni testování Speech User Interfaces Multimodání rozhraní a rozhraní pro lidi s postiženími Kolaborace. Eye tracking. Nabídka témat BP. Představení předmětů HCI.

Osnovy cvičení:

Prezentace semestrálních projektů. Příprava testu bez uživatele. Provádění testu bez uživatele. Provádění kvantitativních studií. Příprava testu s uživateli. Provedení testu s uživateli v laboratoři Podrobnosti viz https://cent.felk.cvut.cz/courses/TUR/

Literatura:

1. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:
Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.
2. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN
0125184069. 3. Galitz, W. O. The Essential Guide to User Interface Design. Wiley,
2002. ISBN 0471084646.
4. Heinsen, S., Vogt, P. Usability praktisch umsetzen. Hanser
Fachbuchverlag, 2003. ISBN 3446222723. http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Klíčová slova:

usability(použitelnost), testování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKOI3 Softwarové systémy PO 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.