Popis předmětu - AD1B15EN2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku přenosu a rozvodu elektrické energie. Seznamuje s jednotlivými komponenty elektrických soustav a jejich elektrickými parametry komponent elektrizačních soustav. Dále pak vysvětluje ustálené a poruchové stavy v ES i další přechodné děje. Vysvětluje principy chránění elektrických zařízení, základy elektrických ochran, principy dimenzování i vlastní realizaci stanic a rozvoden přenosové a distribuční soustavy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B15EN2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15EN2

Osnovy přednášek:

1. Druhy elektrických rozvodů, komponenty elektrického systému.
2. Obvodové parametry prvků elektrizačních soustav.
3. Úbytky napětí v elektrickém rozvodu.
4. Ustálené stavy v trojfázových soustavách.
5. Nesymetrie, složkové soustavy.
6. Příčné a podélné poruchy.
7. Výpočty poruchových stavů.
8. Statická a dynamická stabilita v ES.
9. Přechodné jevy na vedeních s rozprostřenými parametry.
10. Teorie elektrických ochran, princip chránění.
11. Typy elektrických ochran.
12. Dimenzování vodičů v elektrickém rozvodu.
13. Elektrické stanice.
14. Uzemňování v elektrickém rozvodu.

Osnovy cvičení:

1. Základní elektroenergetické veličiny.
2. Výpočet podélných parametrů vedení.
3. Výpočet příčných parametrů vedení.
4. Homogenní vedení, náhradní články.
5. Úbytky napětí, uzlové sítě.
6. Numerické metody pro ustálené chody ES.
7. Složkové soustavy, netočivá schémata transformátorů.
8. Trojfázové zkraty.
9. Nesymetrické zkraty.
10. Zemní spojení.
11. Statická a dynamická stabilita.
12. Kompenzace jalového výkonu.
13. Dimenzování el. rozvodu.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.