Popis předmětu - AD4B33SI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4B33SI Softwarové inženýrství
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu. Jako modelovací jazyk využíván UML (Unified Modeling Language) a nástroj Enterprise Architect. V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33SI

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností
- SPOLUPRACOVAT V TÝMU - PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE - OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI - FORMULOVAT KRITIKU - VYROVNAT SE S KRITIKOU - KOMUNIKOVAT - ŘEŠIT KONFLIKTY
B. Získání znalostí
- DIAGRAMY UML - METODIKY VÝVOJE - NÁVRH ARCHITEKTURY SYSTÉMU - MVC A ORM FRAMEWORK

Osnovy přednášek:

1. Vize/idea projektu, metodika UP
2. Úvod do jazyka UML, modelování firemních procesů pomocí UML diagramu aktivit
3. Komponentové programování
4. Získávaní a dokumentace požadavků zainteresovaných osob a institucí
5. Úvod do návrhu softwarových systémů, enterprise architektura, tří-vrstvý model
6. UML diagram případů užití
7. Sekvence volání metod, přiřazení zodpovědností, návrhové vzory
8. Detailní specifikace případů užití
9. Object Constraint Languange - OCL
10. UML diagram tříd - hledání analytických tříd, relací, atributů
11. Uživatelské rozhraní, model-view controller, testy, nasazení a údržba
12. UML diagramy stavů, metodiky vývoje
13. Ladění výkonu, architektury: klient-server, klient-dispatcher-server, cluster, web-services, service-oriented architecture

Osnovy cvičení:

1. Konzultace analýza
2. Konzultace analýza
3. Konzultace návrh
4. Konzultace analýza
5. Konzultace návrh
6. Konzultace analýza
7. Konzultace návrh
8. Konzultace analýza
9. Konzultace návrh
10. Konzultace analýza
11. Konzultace návrh
12. Konzultace analýza
13. Konzultace návrh

Literatura:

[1] Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA.
[2] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

Požadavky:

Předchozí znalosti na úrovni absolvování programovacích kurzu A0B36PR2.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=644

Klíčová slova:

softwarové inženýrství, procesy vývoje software, návrh softwaru, testování softwaru

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BKOI3 Softwarové systémy PO 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BKKME1 Komunikační technika V 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKME4 Síťové a informační technologie V 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BKKME2 Multimediální technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.