Popis předmětu - AD0B36PRI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B36PRI Programování
Role:P, V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat základní programy v jazyku Java. Jádrem jsou datové typy, výrazy, funkce, procedurální přístup, vše demonstrované v programovacím jazyce Java, základy programovacích technik. Součástí předmětu je i úvod do objektového přístupu a komparativní výklad jazyka C.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B36PRI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B36PRI

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na komplexní úlohu rozsahu a typu jednoduché databáze, s možností textového vstupu, modifikace a rušení položek, s textovým výstupem v jazyce Java, jednoduchy program v jazyce C. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba

Osnovy přednášek:

1. Algoritmy, programy, programovací jazyky, jazyk Java ^
2. Promenné, operátory, výrazy, representace císel v pocítaci ^
3. Rízení behu programu - rídicí struktury ^
4. Funkce a procedury, role promenných ^
5. Predávání parametru, soubory I (jednoduché typy) ^
6. Rozklad problému na podproblémy, procedurální programování, rekurze ^
7. Strukturované datové typy, pole, referencní promenná ^
8. Vícerozmerná pole, string, pole jako parametr ^
9. Algoritmy vyhledávání a razení, složitost algoritmu I ^
10. Složitost algoritmu II, soubory II ^
11. Principy objektove orientované programování, trídy a objekty, ref. promenná ^
12. Soubory ^
13. Úvod do jazyka C ^
14. Rezerva ^

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s pocítacovou ucebnou a nekterymi sluzbami fakultní síte
2. Seznámení s vývojovým prostředím, instalace, základy ovládání
3. Promenné, vyrazy, prirazení, vstup a vystup
4. Větvení
5. Cykly
6. Procedury a funkce
7. Pole
8. Rekurze ^
9. Rekurze, složitost algoritmu
10. Algoritmy I 11. Algoritmy II + kontrola rozpracovanosti sem. práce
12. Soubory a test
13. Obhajoby sem. práce, zápočet
14. Odevzdání sem. prací

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007
[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007
[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2002
[4] https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/a0b36pri/start

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/a0b36pri/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BKOI3 Softwarové systémy V 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BKKME1 Komunikační technika P 1
BKKME5 Komunikace a elektronika P 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 1
BKKME4 Síťové a informační technologie P 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 1
BKKME2 Multimediální technika P 1
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.