Popis předmětu - XP33PPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33PPD Praktické problémy data mining
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Štěpánková O. Zakončení:ZK
Přednášející:Němý M., Štěpánková O. Kreditů:4
Cvičící:Němý M., Štěpánková O. Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů data mining, zejména transformace, předzpracování a verifikace dat, zvolení vhodného algoritmu data mining, vyhodnocení procesu data mining a interpretace výsledků. Velký důraz je kladen na řešení samostatné úlohy na reálných datech pod dohledem vyučujícího.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33PPD

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Berka P.: Dobývání znalostí z databází, Academia 2003 Larose D.T.: Discovering Knowledge in Data, Wiley-Interscience 2005

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.