Popis předmětu - AD1B01MA2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
Role:P, V Rozsah výuky:14+6
Katedra:13101 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a se základy číselných a funkčních řad.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B01MA2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B01MA2

Osnovy přednášek:

1. Funkce více proměnných. Limita. Spojitost.
2. Směrové a parciální derivace -gradient.
3. Derivace složené funkce, derivace vyšších řádů.
4. Jacobiho matice. Lokální extrémy.
5. Vázané extrémy. Lagrangeova metoda.
6. Dvojný a trojný integrál - Fubiniho věta a věta o substituci.
7. Křivkové integrály a jejich aplikace.
8. Plošné integrály a jejich aplikace
9. Gaussova, Greenova a Stokesova věta. Potenciál
10. Základní kritéria konvergence číselných řad.
11. Funkční řady, Weirstraseovo kritérium.
12. Mocninné řady a jejich poloměr konvergence. Taylorovy řady
13. Fourierovy řady.

Osnovy cvičení:

1. Funkce více proměnných. Limita. Spojitost.
2. Směrové a parciální derivace -gradient.
3. Derivace složené funkce, derivace vyšších řádů.
4. Jacobiho matice. Lokální extrémy.
5. Vázané extrémy. Lagrangeova metoda.
6. Dvojný a trojný integrál - Fubiniho věta a věta o substituci.
7. Křivkové integrály a jejich aplikace.
8. Plošné integrály a jejich aplikace
9. Gaussova, Greenova a Stokesova věta. Potenciál
10. Základní kritéria konvergence číselných řad.
11. Funkční řady, Weirstraseovo kritérium.
12. Mocninné řady a jejich poloměr konvergence. Taylorovy řady
13. Fourierovy řady.

Literatura:

1. J. Hamhalter, J. Tišer: Diferenciální počet funkcí více proměnných. ČVUT Praha, 2005.
2. J. Hamhalter, J. Tišer: Integrální počet funkcí více proměnných. ČVUT Praha, 2005.
3. L. Průcha: Řady. ČVUT Praha, 2005.

Požadavky:

Požadavky viz http://math.feld.cvut.cz/hajek/zkouska-priklad.pdf

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

(kombinované studium)http://math.feld.cvut.cz/vivi/AD0B01MA2.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 2
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 2
BKOI3 Softwarové systémy V 2
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 2
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 2
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 2
BKKYR1 Robotika V 2
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 2
BKKYR3 Systémy a řízení V 2
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
BKKME1 Komunikační technika V 2
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BKKME4 Síťové a informační technologie V 2
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BKKME2 Multimediální technika V 2
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BKSTMWM Web a multimedia V 2
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 2
BKSTMMI Manažerská informatika V 2
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 2
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 2
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 2
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 2


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.