Popis předmětu - AD2M37OBT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M37OBT Obrazová technika
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je věnován problematice multimediální techniky se zaměřením na snímání, zpracování a reprodukci obrazu. Zaměřuje se především na oblasti zahrnující měření fotometrických, radiometrických a kolorimetrických veličin, popis konstrukce objektivů, obrazových senzorů a displejů včetně jejich parametrů. Dále je předmět věnován problematice kinematografie, fotografie a dalších speciálních metod reprodukce obrazu, např. polygrafie a digitálního tisku. Studovaná problematika je doplněna o výklad pokročilých metod zpracování obrazu (předzpracování, komprese, rekonstrukce obrazu, apod.).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M37OBT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M37OBT

Cíle studia:

Students learn principles and methods of scanning and reproduction of image and related signal processing

Osnovy přednášek:

1. Multimediální technologie a pozorující subjekt, digitální fotografie
2. Fyziologické a psychovizuální vlastnosti vidění - hierarchie zpracování obrazu
3. Fotometrie, radiometrie, kolorimetrie
4. Objektivy, 2D přenosové funkce
5. Obrazové senzory
6. Obrazové displeje
7. Kinematografie, fotografie
8. Metody předzpracování obrazové informace - základní operace nad obrazem
9. Kompresní metody obrazu pro multimédia
10. Obrazové, AV formáty a kompresní standardy pro multimédia a počítačovou techniku
11. Polygrafie, digitální tisk
12. Metody rekonstrukce obrazu
13. Speciální optické zobrazovací systémy
14. 3D systémy - metody snímání a reprodukci, holografie, aplikace

Osnovy cvičení:

1. Úvod, bezpečnost
2. Základy zpracování obrazu v Matlabu - generování testovacího obrazce
3. Převodní charakteristika (LUT) a histogram
4. 2D konvoluce - filtrace a detekce hran
5. Interpolační metody - snímání barevného obrazu
6. Ztrátová komprese obrazu - JPEG, VQ
7. Metody rekonstrukce obrazu - potlačení šumu v obraze
8. Dírková komora jako zobrazovací systém
9. Měření modulační přenosové funkce (MTF) digitálního fotoaparátu
10. Měření převodní charakteristika digitálního fotoaparátu
11. Kalibrace snímacího řetězce (digitální fotoaparát, monitor, tiskárna, projektor)
12. Měření spektrální propustnosti fotografických filtrů
13. Fourierovská optika - 2D filtrace optickou cestou
14. Test, zápočty

Literatura:

[1] Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.
[2] Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
[3] Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
[4] Goodman, J. W., Introduction to Fourier Optics, 3rd edition, Roberts&Company Pub., 2005.
[5] Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha, BEN-Technická literatura, 1997.
[6] Vlček, K.: Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích, Praha, BEN-Technická literatura, 1999.

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37OBT

Klíčová slova:

Zpracování obrazu, obrazové senzory, displeje, video, fotografie, zobrazovací systémy, komprese obrazu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MKEEM3 Elektroenergetika V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MKKME2 Multimediální technika PO 3
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKME5 Komunikační systémy PO 3
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.