Popis předmětu - AD4M39MMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39MMA

Cíle studia:

The goal of the course is to give information about methods solving typical problems in computer animation area, virtual reality and movie production. The course is focused to give theoretical background of methods used in these areas and to give students possibility to experimentally verify the discussed techniques.

Osnovy přednášek:

1. Seznámení s předmětem, Inverzní kinematika
2. Dynamika, částicové systémy
3. Fluidní dynamika v počítačové animaci
4. Modelování šatů
5. Animace davu
6. Fyzikální základy akustiky
7. Zpracování zvukového signálu
8. Tvorba a editace elektronické hudby
9. Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP
10. Kompozice filmových triků
11. Osvětlování, klíčování, kompozice videa, registrace videa, DVD technologie
12. Modelování a animace lidské tváře
13. Stereoskopické zobrazování
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s tématy projektů a jejich zadání
2. Konzultace k zadání projektu
3. Práce na projektu
4. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1
5. Práce na projektu
6. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2
7. Práce na projektu
8. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3
9. Práce na projektu
10. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4
11. Práce na projektu
12. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5
13. Odevzdání projektu
14. Zápočet

Literatura:

1. Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000. ISBN 0071350268.
2. Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering
Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992. ISBN 0201544121.
3. Feynman, R. P. Feynman's Lectures on
Physics. http://www.feynmanlectures.info/
4. Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53
5. Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998, (in Czech)
6. Badler, N. and Zeltzer, D. Making Them Move - Mechanics Control and Animation of Articulated Figures, Morgan Kaufmann Publishers, 1991

Požadavky:

Základní znalost C++. Detaily na https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m39mma/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://vyuka.iim.cz/a4m39mma:a4m39mma

Klíčová slova:

Datové formáty, počítačová animace, počítačová simulace, zpracování videa, animace šatů, animace tváře, animace lidské postavy, registrace videa.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MKEEM3 Elektroenergetika V 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce PO 3
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 23.7.2021 19:51:23, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.