Popis předmětu - AD0M16EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Základy financí energetických podniků. Struktura nákladů ve výrobě, přenosu a distribuci elektřiny. Ceny a tarifní soustavy v energetice. Ekonomické hodnocení investic a podnikatelských záměrů v energetice. Obnovitelné zdroje energie a externí náklady výroby elektřiny. Energetická politika a nová energetická legislativa v ČR. Liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie. Aktuální otázky energetiky v ČR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M16EKE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16EKE

Osnovy přednášek:

1. Formy podnikání v energetice, postavení energetických firem v ekonomice.
2. Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.
3. Účetní výkazy - rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků.
4. Financování energetických podniků.
5. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy.
7. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady.
8. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny a jejich kalkulace.
9. Ekonomika úspor energie a obnovitelných zdrojů.
10. Modely uspořádání elektroenergetiky, směrnice EU o trhu s elektřinou, regulace energetických podniků.
11. Energetická politika ČR a její ekonomické souvislosti, energetický zákon a další legislativa.
12. Optimalizace rozvoje energetických soustav
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR, obchod s elektřinou
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.
2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.
3. Struktura nákladů v energetice.
4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.
5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.
6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.
7. Marginální náklady různých typů výroben elektřiny.
8. Konzultace semestrální práce.
9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.
10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory. Konzultace semestrální práce.
11. Test.
12. Odevzdání a prezentace semestrální práce
13. Klasifikovaný zápočet.
14. Rezerva

Literatura:

1. Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002
2. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický průvodce 2. díl, BEN
3. Tomek, G. - Vávrová, V. - Vašíček, J. Marketing v energetice. 1. vyd. Praha : Grada, 2002.
4. Kislingerová a kol.: Manažerské finance. Beck. 2004
4. Marvan M. a kol. Obchod s elektřinou, CONTE, 2010

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-v-elektroenergetice

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-v-elektroenergetice

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKEEM1 Technologické systémy P 1
MKEEM3 Elektroenergetika P 1
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.