Popis předmětu - AD0M16EET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
Role:V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Management informačních technologií. Základní mikroekonomické pojmy se zaměřením na tržní chování monopolní firmy, segmentace trhu, optimální tarifování a hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů v telekomunikacích a informačních technologiích. Legislativní úprava podnikání u nás ve srovnání s ostatními vyspělými státy. Pojmy podnikové a odvětvové ekonomiky, systémy podnikového řízení s ohledem na jeho optimální funkci na trhu a ekonomický rozvoj informačních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M16EET

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16EET

Cíle studia:

Připravit absolventy pro praxi ve firmách či na regulačních úřadech.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy v tržní ekonomice, telekomunikace jako síťové odvětví NH, monopol a konkurence
2. Oceňování kmitočtu jako omezeného přírodního zdroje
3. Historie telekomunikací, segmentace telekomunikačního trhu, úloha IT v národním hospodářství
4. Formy podnikání, postavení firem v ekonomice, obecná legislativa
5. Zákon o elektronických komunikací
6. Základní podnikové pojmy, účetnictví, optimalizace v krátkém období (maximalizace zisku)
7. Financování a finanční cíle podnikání provozovatelů informačních sítí
8. Posuzování ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů v telekomunikacích (dlouhodobá kritéria)
9. Tarifní politika operátora sítě
10. Ocenění spolehlivosti systému a její optimální úroveň
11. Optimální provoz a rozvoj sítě
12. Ekonomické aspekty propojování sítí
13. Principy státní regulace monopolu provozovatele sítě
14. Rezerva - např. přednáška odborníka z praxe na aktuální téma

Osnovy cvičení:

1. Základní výpočty v ekonomice, měrné, poměrné a střední hodnoty, indexy apod.
2. Stanovení poptávkové a nabídkové křivky - příklad
3. Optimalizace produkčního množství v krátkém období u firmy na trhu dokonalé konkurence a u monopolní firmy
4. Prognózování poptávky po telefonní službe - domácí úkol 1
5. Náklady a tržby u provozovatelů telekomunikačních sítí, daně
6. Finanční analýza firmy, příklad účtování
7. Příklad na diskontování - výběr optimální varianty telekomunikačního spojení - domácí úkol 2
8. Podnikatelský plán provozovatele sítě
9. Návrh nákladového tarifu podle marginálních nákladů provozovatele sítě
10. Systém hromadné obsluhy, ocenění spolehlivosti systému
11. Ekonomická efektivnost zvyšování kapacity sítě - příklad
12. Zásady projektování metropolitní telekomunikační sítě
13. Regulace cen univerzální služby a terminační poplatků
14. Zápočet

Literatura:

1. Vítek, M.: Ekonomika telekomunikací. Skriptum ČVUT FEL, Praha 2004.
2. Vítek, M.: Ekonomika elektronických komunikací - příklady ke cvičením. Skriptum ČVUT FEL, Praha 2006.
3. Křížovský, F.: Telekomunikační sítě - přednášky. Skripta ČVUT Praha 1991.
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Klíčová slova:

síťové odvětví, tržní struktura, dlouhodobé inkrementální náklady, telekomunikační tarify, regulace monopolu, cena kmitočtového pásma, terminační poplatky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 07:51:00, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.