Popis předmětu - AD3B33KUI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence
Role:P, V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět umožní studentům pochopit základní myšlenky, cíle a metody kybernetiky a umělé inteligence a zařadit jednotlivé dílčí partie probírané v bakalářské etapě do hlubšího kontextu studovaného programu. V přehledu jsou uvedeny zobecňující partie týkající se teorie systémů a teorie informace, principy řešení úloh a prohledávání stavového prostoru, základy teorie her, znalostních a expertních systémů, základy teorie rozhodování a rozpoznávání i strojového učení. Nejdůležitějším rysem předmětu je jednotící koncepční přístup k mnoha na první pohled různorodým součástem kybernetiky a umělé inteligence.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD3B33KUI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B33KUI

Cíle studia:

Předmět umožní studentům pochopit základní myšlenky, cíle a metody kybernetiky a umělé inteligence a zařadit jednotlivé dílčí partie probírané v bakalářské etapě do hlubšího kontextu studovaného programu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kybernetiky, systémy a modely
2. Základy obecné teorie systémů
3. Informace, entropie, přenos informace, kódování - kybernetický pohled
4. Algoritmická entropie, rozhodnutelnost
5. Řešení problémů, resoluční princip
6. Algoritmy prohledávání, stochastické prohledávání
7. Teorie her, dvouhráčové hry
8. Reprezentace znalostí, sémantické sítě, produkční systémy, rámce a scénáře
9. Expertní systémy, jejich architektury, modely pro práci s neurčitou informací
10. Principy rozhodování a klasifikace, bayesovské rozhodování, příznaky, příznakový prostor, rozpoznávání, shluková analýza
11. Strukturální rozpoznávání, vazba na strojové vnímání a analýzu obrazů a scén
12. Neuronové sítě a jejich učení, genetické a evoluční algoritmy
13. Strojové učení
14. Aplikace, rezerva

Osnovy cvičení:

1.-2.  Ukázky kybernetických experimentů v laboratořích
3.-4.  Seminární: Pravděpodobnost a entropie
3.-4.  Počítačové: Modely systémů
5.-6.  Seminární: Přenos informace,
5.-6.  Počítačové: Kompresní algoritmy
7.-10.  Seminární: Prohledávání
7.-10.  Počítačové: Prohledávání
11.-12.  Seminární: Rozhodování, klasifikace, rozpoznávání,
11.-12.  Počítačové: Expertní systémy
13: Seminární s počítačovou simulací: evoluční algoritmy, neuronové sítě 14: Strojové učení, zápočet

Literatura:

1. Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence 1-5. Academia Praha, 1993-2007
2. Nilsson, N. N.: Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann Publ. San Francisco, 1998

Požadavky:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a3b33kui/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ad3b33kui/start

Klíčová slova:

Kybernetika, umělá inteligence

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKYR1 Robotika P 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru P 4
BKKYR3 Systémy a řízení P 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.