Popis předmětu - AD2B31SMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B31SMS Syntéza multimediálních signálů
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět uvádí do základů algoritmů syntézy zvuků (každodenních, hudebních a řečových), číslicových audio efektů a sonifikace. Syntetické multimediální signály se používají v moderních číslicových systémech, systémech virtuální reality, počítačových animacích, hrách a ve filmu. Teoretické koncepty z přednášek budou ve cvičeních doplněny praktickým programováním úloh v Matlabu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B31SMS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B31SMS

Cíle studia:

Cílem studia je získání teoretických základů a praktického osvojení základních metod číslicové syntézy multimediálních signálů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do číslicové syntézy multimediálních signálů; generování hudební stupnice
2. Tabulkové syntézy; časové a frekvenční transformace, časové obálky
3. Konkatenační a granulační syntézy; parametry, synchronní a asynchronní syntézy
4. Součtové syntézy a spektrální modelování; periodické neharmonické signály
5. Fázový vokodér; modifikace signálu ve frekvenční oblasti
6. Rozdílové syntézy; budící zdroje, jednoduché filtry, ekvalizéry, barevné šumy
7. Formantové syntézy; Klattův syntetizér, kaskádní a paralelní řazení, FOF
8. Lineární predikce; "cross" syntéza řeči a hudby, modelování neřečových zvuků
9. Modulační syntézy; AM, tremolo, FM, vibráto, alarmy, každodenní zvuky a nástroje
10. Nelineární a tvarovací syntézy; Čebyševovy polynomy, komprese, expanze, zkreslení
11. Efekty založené na časovém zpoždění; echo, dozvuk, hřebenové a fázovací filtry
12. Prostorové efekty; pohyb signálu v prostoru, panning, hall, Schroederův dozvuk
13. Úvod do fyzikálního modelování; číslicové vlnovody, Karplusův Strongův algoritmus
14. Sonifikace biologických (EKG, EMG, EEG, FKG, EOG) a geologických dat, aplikace

Osnovy cvičení:

1. Hudební stupnice, Morseova abeceda, simulace aliasingu, kvantování a komprese
2. Frekvenční a časové změny, tabulková syntéza banja a klarinetu
3. Konkatenační syntéza řeči, generování "sci-fi" zvuků
4. Ptáci, syntézy trumpet, zvonů, gongů a činelů, banja, klarinetu, telefonu
5. Změna délky audio signálů, frekvenční posunutí, potlačení šumu
6. Syntézy perkusních nástrojů, letadla, větru, vln, houslí, kroků, souhlásky "s"
7. Formantová syntéza samohlásek, hudebních nástrojů a zvířecích hlasů
8. Resyntézy řeči, kytary, klavíru, kladiva, "cross" syntéza hudby a řeči 9. Vibráto, tremolo, mince, kapky, alarmy, klepání, dřevo, klarinet, žestě, zvony
10. Aplikace efektů na drnknutí struny, buben, řeč
11. Simulace dozvuků (sklep, sprcha, chrám)
12. Implementace uvedených efektů na řeči a hudbě
13. Syntéza kytary, harfy, piana a bicích
14. Sonifikace EEG, EKG, FKG, EMG

Literatura:

Miranda, E.R.: Computer Sound Design, ISBN 0-240-51693-1, Focal Press, Oxford, 2002 Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects, ISBN: 0-471-49078-4, John Wiley & Sons, 2002 Čmejla, R., Sovka, P.: Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení, ČVUT 2005

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování vybrané úlohy v MATLABu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://sami.fel.cvut.cz/sms/

Klíčová slova:

Audio syntéza

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKKME2 Multimediální technika PO 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.