Popis předmětu - AD2B31HPM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B31HPM Hardware pro multimédia
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět podává stručný základní předhled hardwaru používaného v multimédiích (MM). Neklade si ale za cíl encyklopedickou úplnost, místo toho jsou k podrobnější analýze vybrány ty prvky, na kterých lze demonstrovat zajímavá technická řešení a obecněji platné principy. Těžištěm je specializace číslicové techniky pro zpracování MM dat. Analogové obvody jsou popsány spíše jako doplněk techniky číslicové. Četné ukázky MM dat jsou použity k ilustraci funkce jednotlivých HW bloků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B31HPM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B31HPM

Cíle studia:

Seznámit studenta s principy hardwaru používaného v multimédiích natolik, aby zvládl výběr hardwaru vhodného pro určitou úlohu, návrh vazeb použitých bloků a základní principy jejich programování.

Osnovy přednášek:

1. Přehled zpracovávaných dat.
2. Vstup a výstup zvukových dat.
3. Zvukové a audio/video karty
4. Podpora multimediálních operací v procesorech.
5. Signálové procesory.
6. Specializované struktury a HW akcelerátory.
7. Komprese a dekomprese akustických a obrazových dat.
8. Přenos MM dat.
9. Připojení zařízení pro uložení multimediálních informací.
10. Zabezpečení MM dat.
11. Tvorba, úpravy a třídění MM dat.
12. Paralelizace operací nad MM a propojení komunikačním hardwarem.
13. HW pro interakci s uživatelem.
14. rezerva

Osnovy cvičení:

1. PC pro MM, přehled
2. A/D, D/A, aliasing
3. Zvukové karty
4. Výkonové zesilovače
5. MM operace PC procesorů
6. Signálové procesory
7. Komprese
8. Akcelerátory grafických karet
9. Výpočet MM renderování na clusteru
10. Přenos dat
11. HW pro interakci s uživatelem
12. Prezentace samostatných prací
13. Prezentace samostatných prací
14. Zápočet

Literatura:

1. Madisetti, V. K.: VLSI Digital Signal Processors, Butterworth-Heinemann, 1995
2. Bhaskaran, D.: Image & video compression standards: algorithms & architectures. Kluwer series in engineering & computer science, 1997
3. online zdroje, průběžně aktualizováno na http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je práce na seminířích a prezentace samostatné práce.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKKME2 Multimediální technika PO 5
BKKME5 Komunikace a elektronika PO 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.