Popis předmětu - AD0M37ZV2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M37ZV2 Zvuková technika 2
Role:V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Tento předmět se zabývá pokročilými tématy týkající se zvukové techniky v nahrávacích studiích, jmenovitě prostorovou akustikou, snímáním, záznamem a reprodukcí multikanálových signálů, zpracováním digitálních zvukových signálů, jeho vlivem na vnímání, optimalizací signálů z psychoakustického hlediska. Dále jsou uvedeny i měřicí metody v těchto oblastech. Zapsaným studentům jsou další informace k dispozici na http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37ZV2

Cíle studia:

Students acquite knowledge on room acoustics and audio signal processing, especially for sound reinforcement.

Osnovy přednášek:

1. Akustika uzavřených prostorů
2. Subjektivní a objektivní metody hodnocení akustiky prostoru
3. Metody úprav akustiky uzavřeného prostoru
4. Měřicí metody v prostorové akustice
5. Akustika malých prostor
6. Zvuková izolace prostoru
7. Důsledky diskretizace signálu na vjem zvuku, dithering
8. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů
9. Digitální záznam zvuku. Moderní záznamové formáty DVD a SACD
10. Magnetický analogový záznam zvuku
11. Mechanický a optický analogový záznam zvuku
12. Metody rekonstrukce a restaurace archivních zvukových záznamů
13. Vícekanálové snímání zvuku, jeho zpracování a reprodukce v prostoru, komprese vícekanálových záznamů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Akustické pole v uzavřeném prostoru
3. Návrh akustických úprav
4. Akustická měření uzavřených prostorů
5. Exkurze do dozvukové komory
6. Auralizace - pomocná metoda návrhu v prostorové akustice
7. Subjektivní porovnání vícekanálových metod snímání zvuku
8. Analýza vlivu diskretizace zvukových signálů, signál nízké úrovně
9. Analýza metod psychoakustické optimalizace zvukových signálů (dithering, noiseshaping)
10. Noiseshaping vyšších řádů, sigma-delta modulace
11. Měření základních charakteristik záznamu zvukových signálů na CD, DVD a SACD
12. Parametry mechanického záznamu zvuku, restaurování archivních nahrávek, odstranění typických artefaktů
13. Parametry magnetického záznamu zvuku, restaurování archivních nahrávek, odstranění typických artefaktů
14. Prezentace výsledků, zápočtový test

Literatura:

Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005. Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998. Godsill, S.- Rayner, P.:Digital Audio Restoration. Springer-Verlag London. 1998. Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997. Talbot-Smith, M.: Audio Engineer's Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002. Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006 Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika, SNTL/ALFA Praha 1980^

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2 Jsou předpokládány základní vstupní znalosti problematiky (v rozsahu osnov A2M37ZVT, jehož absolvování však není bezpodmínečně nutné). Pro získání zápočtu je nutné splnění všech úkolů zadávaných na cvičení a absolvování průběžných testů (podrobnosti v https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2). Zkouška z odpřednášené látky má písemnou a ústní část.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Prostorová akustika, zpracování zvukových signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.