Popis předmětu - AD2B99KAM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B99KAM Komunikace a multimédia
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky. Tato oblast má mimořádně široký záběr poskytující studentům multidisciplinární (interdisciplinární) vzdělání. V prvé etapě studia je třeba umožnit studentům seznámení se s různými částmi a úkolem je populární a přístupnou formou informovat studenty o hlavních oblastech tohoto mimořádně širokého průmyslového a vědního odvětví a ukázat perspektivy jeho dalšího rozvoje. Oblast je pokryta pěti slaboproudými katedrami, které výukově i výzkumně zajišťují tuto oblast. Předmět má výrazně interdisciplinární charakter a ukazuje studentům již v úvodu studia širokou škálu možností uplatnění absolventu v celé šíři IT, asistivních, biomedicínských a dalších technologií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B99KAM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B99KAM

Osnovy přednášek:

1. Úvod
2. Téma 1.: Od vysílače k přijímači - radiokomunikační přenosový řetězec, vedení, antény, šíření vln (K13117)
3. Téma 2.: Rádiové komunikační systémy - modulace, kódování, zpracování signálu, RF funkční bloky, vysílače, přijímače. Radar, navigace. (K13137)
4. Téma 3.: Perspektivy fixních a mobilních telekomunikačních síti (K13132)
5. Téma 4.: Nové pojetí a možnosti radiokomunikačních služeb a možnosti jejich zabezpečení (K13117)
6. Téma 5.: Elektronické obvody prostředek současné elektrotechniky (zesilovače, filtry, převodníky) typické aplikace (K13131)
7. Téma 6.: Senzory a aktuátory jako elektronická součástka a jejich využití (K13134)
8. Téma 7.: Lokální a globální datové sítě (K13132)
9. Téma 8.: Vybrané aplikace zpracování signálů (komunikace člověk-počítač, biologické signály) (K13131)
10. Téma 9.: Snímání a záznam zvuku, obrazu a videa, ozvučovací systémy, prostorová akustika, digitální fotografie, 3D obraz, digitální kino (K13137)
11. Téma 10.: Návrh plošných spojů a napájecí zdroje pro elektronické systémy (K13134)
12. Demonstrace praktických aplikací z oblasti komunikačních systémů
13. Demonstrace praktických aplikací z oblastí zákaznických obvodů, multimediální techniky, biomedicíny a asistivních technologií
14. Shrnutí a informace o programech a oborech studia na FEL

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Elektrotechnické minimum I. - seminář
3. Elektrotechnické minimum II. - seminář
4. Cvičení k tématu 1.(K13117)
5. Cvičení k tématu 2. (K13137)
6. Cvičení k tématu 3. (K13132)
7. Cvičení k tématu 4. (K13117)
8. Cvičení k tématu 5. (K13131)
9. Cvičení k tématu 6. (K13134)
10. Cvičení k tématu 7. (K13132)
11. Cvičení k tématu 8. (K13131)
12. Cvičení k tématu 9. (K13137)
13. Cvičení k tématu 10. (K13134)
14. Rezerva

Literatura:

Introduction to EECS II. (C.G. Sodini, C.J. Terman, M.H. Perrot, H. Balakrishnan), MIT, USA, 2007 https://moodle.fel.cvut.cz

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje cvičící na poslední konzultaci předmětu. Podmínkou udělení je účast na všech konzultacích, úspěšné absolvování testu a vyplnění vstupní ankety. V případě neúčasti je třeba se omluvit, o uznání omluvy, resp. případné náhradě účasti, rozhoduje příslušný cvičící. Podrobnosti a materiály k předmětu jsou zveřejněny v systému MOODLE.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B99KAM

Klíčová slova:

komunikace, multimedia

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BKOI3 Softwarové systémy V 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BKKME1 Komunikační technika P 1
BKKME5 Komunikace a elektronika P 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 1
BKKME4 Síťové a informační technologie P 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 1
BKKME2 Multimediální technika P 1
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.