Popis předmětu - AD1B14SP1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
Role:P, V Rozsah výuky:21+6L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Elektrický pohon a jeho komponenty. Elektromechanická přeměna energie. Rotační měniče - stejnosměrné stroje, asynchronní motory, synchronní alternátory a motory. Netočivé měniče - transformátory. U každého typu princip, základní uspořádání, vlastnosti a základní charakteristiky, oblasti použití. Teorie vypínání, vzájemný vliv vypínače a vypínaného obvodu. Elektrický oblouk, obloukové napětí. Vypínání zkratů. Zotavené napětí, spínací přepětí, jisticí a ochranné přístroje NN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14SP1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14SP1

Osnovy přednášek:

1. Elektrický pohon a jeho komponenty. Elektromechanická přeměna energie. Aplikace elektrotechnických zákonů
2. Stejnosměrné stroje, princip, provedení, základní charakteristiky. Generátory a motory
3. Spouštění a brzdění motorů. Společné vlastnosti stejnosměrných strojů, princip komutace
4. Transformátory, princip a provedení, základní vlastnosti. Spojení vinutí trojfázového transformátoru
5. Základní provozní stavy, paralelní práce. Střídavé točivé elektromechanické měniče, točivé magnetické pole
6. Asynchronní stroje, princip, použití, vlastnosti. Jednofázový asynchronní motor
7. Elektrické stroje pro energetiku. Synchronní generátory, princip činnosti a konstrukční provedení
8. Úvod do elektrických přístrojů. Funkce přístroje. Spínací oblouk
9. Vypínání stejnosměrných obvodů. Vliv rychlosti vypínání a indukčnosti obvodu
10. Vypínání střídavých obvodů. Vliv obloukového napětí. Deformace vypínaného proudu
11. Zotavené napětí. Vliv tvaru zotaveného napětí na vypínací proces
12. Spínací přepětí ve střídavých obvodech. Vypínání malých induktivních a kapacitních proudů
13. Jisticí přístroje pro rozvody NN, jejich charakteristiky a aplikace
14. Ochranné přístroje pro rozvody NN, proudové chrániče, svodiče přepětí

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, řiditelné zdroje a jejich ovládání
2. Spouštění a reverzace stejnosměrného motoru. Měření otáček a momentu. Cejchování tachodynama
3. Motor s cizím buzením - zatěžovací charakteristiky
4. Řízení otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením
5. Transformátor - měření naprázdno a nakrátko, náhradní schéma
6. Asynchronní motor - spouštění, momentová charakteristika
7. Synchronní alternátor - fázování na síť, práce na síti
8. Ovládání elektrického stroje pomocí stykačů -stykačové kombinační obvody
9. Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů I 10.Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů II
11. Nadproudé relé, vypínací charakteristiky
12. V - A charakteristiky stykačů
13. Měření oteplení proudové dráhy
14. Opravná měření, zápočet

Literatura:

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2015
2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006
3. Flurscheim, C.H., Power Circuit Breaker, Theory and Design. IEE.1982

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BKKME1 Komunikační technika V 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKME4 Síťové a informační technologie V 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BKKME2 Multimediální technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.